ZAJEDNIČKI NASTUP ITALIJANSKIH FIRMI NA 89. MEĐUNARODNOM POLJOPRIVRENOM SAJMU U NOVOM SAJMU

Italija će ove godine, po deseti uzastopni put, uzeti učešće na 89. Međunarodnompoljoprivrednom sajmu u Novom Sadu na kom će predstaviti vodeću delegaciju u pogledu broja i kvaliteta prisutnih kompanija. Zaista smo ponosni što ih možemo predstaviti širokom auditorijumu srpskih i inostranih poslovnih subjekata na Sajmu od regionalnog strateškog značaja.
Naše kompanije, od kojih mnoge godinama posluju u Novom Sadu i već imaju svoje predstavnike u Srbiji, dolaze iz domena različitih delatnosti poljoprivrednog sektora i na najbolji način prezentuju naše proizvodne kapacitete. Imajući u vidu činjenicu da je sektor poljoprivrede, prema svim pokazateljima, vodeći u pogledu trgovinske razmene naše dve zemlje, a budući da se Sajam održava u specifičnim društvenim okolnostima u kojima se nalazimo, potrebno je da uložimo dodatni napor i uz angažovanje svih raspoloživih instrumenata pomognemo našim kompanijama da zajedno rastu i razvijaju se.

Slobodan Cvetković, direktor Novosadskog sajma
Slobodan Cvetković, direktor Novosadskog sajma

Kako se to često događa, krize nalažu promene i preteče su inovacija koje omogućavaju da se, kada prođe oluja, novim strateškim pristupom krene dalje, svesnije i snažnjije. Stoga će naše prisustvo na Sajmu biti okarakterisano i prezentacijom naprednih tehnoloških rešenja usmerenih ka povećanju produktivnosti poljoprivrenih preduzeća. Italijanske kompanije
razvijaju visoko inovativne procese koji mogu biti od velike važnosti za zemlje u kojima su preduzeća iz ovog sektora pretežno manjih dimenzija, te im ove novine kao što su:
dvadesetčetvoročasovni monitoring, prikupljanje i obrada podataka, automatizacija navodnjavanja i đubrenja i slično, mogu značajno unaprediti proizvodnju.  Sa druge strane, u
pogledu mehanizacije, neophodno je razmotriti mogućnosti aktiviranja finansijskih instrumenata. Sve ovo će biti tema našeg stručnog seminara koji će se održati 24.5.2022. u 12h u Kongresnom centru Novosadskog sajma.

Slobodan Cvetković, direktor Novosadskog sajma je ovom prilikom istakao da mu je čast i zadovoljstvo što se Italija ponudila da bude zemlja partner na jubilarnom 90. Međunarodnom sajmu poljoprivrede.

Na kraju, pozivamo Vas da dođete i upoznate se sa novinama i mogućnostima koje nudi naša referentna sajamska manifestacija, EIMA – Međunarodna izložba poljoprivredne mehanizacije, koja će se održati od 13 – 19. novembra 2022. u Bolonji. Pozvani su da o tome govore visoki predstavnici Italijanske federacije proizvođača poljoprivrednih mašina na prezentaciji koja će se održati 25.5.2022, u 13h u Kongresnom centru Novosadskog sajma
Očekujemo Vas na našem kolektivnom štandu u HALI 1 Novosadskog sajma i na seminarima koje smo organizovali.

Povezano