Konkurs za dodelu kredita za kupovinu poljoprivrenog zemljišta do pet hektara

Konkurs za dodelu kredita za kupovinu poljoprivrenog zemljišta do 5 hektara u 2022. godini.

Osnovni cilj odobravanja kredita  Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede (u daljem tesktu: Fond) je obezbeđenje finansijskih sredstava za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poseda registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, a  u cilju stvaranja uslova za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i podizanje nivoa efikasnosti i stepena konkurentnosti individualnih poljoprivrednih gazdinstava.

Pod poljoprivrednim zemljištem u smislu ovog Konkursa podrazumeva se zemljište:

za koje je u A Listu nepokretnosti određen način korišćenja: njive, voćnjaci, vinogradi, livade ili pašnjaci i za koje je u A Listu nepokretnosti određena vrsta zemljišta: poljoprivredno zemljište.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica-registrovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije AP Vojvodine u aktivnom statusu,  sa prebivalištem u jedinicama lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine i navršenih manje od 60 godina života.

Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine.

Kupovina poljoprivrednog zemljišta do 5 hektara u cilju ukrupnjavanja poseda registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

–      sopstveno učešće: najmanje 20% vrednosti poljoprivrednog zemljišta koje je predmet  kupovine,

maksimalan iznos kredita 40.000 evra,
minimalni iznos kredita 5.000 evra,
grejs period traje 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
–       rok otplate 60 meseci,

    –    otplata kredita se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 11 rata),

–      naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa iznosi 246,00 dinara,

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

28.06.2023.

U toku su subvencionisani krediti Ministarstva poljoprivrede

08.06.2023.

Jelena Tanasković: To je jako velika podrška pred novu otkupnu sezonu

31.01.2023.

Sve je u vašim rukama a NLB Komercijalna banka je tu

07.01.2023.

Uskoro reprogram kredita

07.01.2023.

U zakup 3.500 hektara državnog zemljišta

12.11.2022.

Biljana Petrović: I u ovim teškim vremenima mi imamo rešenje za naše klijente

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca