IPARD dan na Sajmu poljoprivrede

Prvi pozivi iz IPARD 3 programa, očekuje se, krenuće u prvom kvartalu 2023. godine, a fond namenjem podršci investicijama u srpsku poljoprivredu i ruralni razvoj biće mnogo izdašniji. Kako se čulo na konferenciji na Međunarodnom sajmu poljoprivrede posvećenoj IPARD-u, u okviru programa koji obuhvata period 2021-2027. iz evropskog budžeta biće dostupno 288 miliona evra, a iz nacionalnog 90 miliona. Zajedno sa doprinosom korisnika čak oko 580 miliona evra mogu biti investirana u poljoprivredu Srbije i njena ruralna područja.

Dobitnici novog programa u pretpristupnom periodu su svi poljoprivrednici i stanovnici ruralnih sredina koji ostvaruju uslove za konkurisanje za IPARD podršku, a ponajviše – organski proizvođači. Kada se u okviru IPARD 3 programa akredituje mera njima namenjena, imaće mogućnost da apliciraju za podršku do 436 evra po hektaru godišnje.

Kako se čulo na konferenciji,   Srbija je prva zemlja koja je predala IPARD 3 program Evropskoj komisiji i prva zemlja čiji je program usvojen ali da bi se krenulo u realizaciju novog programa potrebno je da se potpiše okvirni sporazum sa Briselom, potom i sektorski sporazumi tokom narednog perioda. I jedan i drugi dokument će biti pred poslanicima u Skupštini i usvajati se kao zakoni, a zatim je potrebno da ih usvoji Vlada Srbije. Potom se potpisuje i finansijski sporazum kako bi mogli biti raspisani prvi pozivi iz IPARD-a 3. Nadležni za IPARD očekuju da se administrativni deo završi do kraja 2022. godine kako bi od početka iduće godine pa do leta biti raspisani javni pozivi iz postojećih akreditovanih mera, a to su mera 1 (za investicije u fizičku imovinu gazdinstava, odnosno primarnu proizvodnju), mera 3 (za preradu voća, povrća, mesa, mleka, jaja, grožđa), mera 7 (ruralni turizam) i mera 9 (tehnička pomoć).

U planu je i reakreditacija ove postojeće četiri mere. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede  su izjavili da se za 2024. pripremaju dve nove mere – „lider“ i agroekološko-klimatska mera. U 2025. godini u planu je mera 6, odnosno njeno akreditovanje i raspisivanje prvog poziva za investicije u ruralnu infrastrukturu.

Povezano