Zaštita kukuruza

Ilustracija: kukuruz, foto: S,K.
Ilustracija: kukuruz, foto: S,K.

Od kukuruznog plamenca najugroženiji su usevi kukuruza šećerca i semenskog kukuruza gde je preporuka da se hemijske mere zaštite sprovedu ukoliko se na 5% biljaka registruju jajna legla i na početku piljenja larvi.

U usevima merkantinlog kukuruza hemijske mere zaštite se preporučuju kada su jajna legla plamenca prisutna na 10% biljaka. Suzbijanjem prve generacije plamenca u usevima merkantilnog kukuruza prinosi se povećavaju u proseku oko 5%, smanjuje se poleganje biljaka usled vetra, a registruje se i manji napad prouzrokovača bolesti na klipovima, navodi PIS.

S obzirom da je u toku početak piljenja larvi prve generacjije kukuruznog plamenca, proizvođačima kukuruza se preporučuju pregledi na prisustvo jajnih legala i po postizanju pragova štetnosti primena nekog od inskekticida:
– Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,1 – 0,15 l/ha
– Ampligo 150 ZC (hlorantranilprol + lambda cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha
– Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,25 l/ha

Povezano