Vreme je za preciznu poljoprivredu

Foto: Gordan Trtanj
Foto: Gordan Trtanj

Precizna poljoprivreda je relativno nova grana poljoprivrede koja služi kao nadopuna i korekcija konvencionalnoj poljoprivredi na način da omogućuje detaljan i sveobuhvatan pogled na poljoprivrednu praksu. Možemo jednostavnije reći da je precizna poljoprivreda uporaba suvremenih tehnologija i tehnike u poljoprivredi, u koje ubrajamo različite senzore, računalnu opremu, software, hardware, bespilotne letelice, satelite te ostalu opremu za nadzor i dobivanje važnih podataka iz IT sektora. Precizna poljoprivreda bazira se na velikoj količini preciznih podataka povezanih s određenim prostorom te omogućuje iskorištavanje tih podataka u skladu sa agronomskom praksom. Pogled precizne poljoprivrede na proizvodnu površinu se bazira na „rastavljanju“ te površine na niz manjih površina koji se zasebno posmatraju. Takvim pogledom dobijamo precizne informacije o pojedinim delovima proizvodne površine, što nam omogućuje različito odnošenje za svaku od tih površina pa tako i biljkama na njoj.

U razvijenim delovima sveta ova tehnologija koristi se dugi niz godina. Razlog je uočavanje benefita pri donošenju odluka ključnih za profitabilno obavljanje poljoprivredne delatnosti. Poljoprivrednici širom sveta svakim danom sve više koriste pojedine  preciznu poljoprivredu pa se tako ona sve više širi i postaje uobičajen alat poljoprivrednika. Poljoprivrednici sa našeg područja upoznati su s manjim delom opsežne tehnologije precizne poljoprivrede. Kao izuzetak možemo izdvojiti veće poljoprivredne sustave, koji imaju razvijene timove za obavljanje ovog dela posla. Prvi korak koji bi trebali upoznati bio bi svakako upoznavanje s funkcioniranjem pojedinih sustava precizne poljoprivrede te na taj način uočavanje prednosti takvih sustava nad konvencionalnim. Teško je izdojiti najvažniju stvar, ali možemo reći da je jedna od bitnih svakako način pristupa precizne poljoprivrede, koji svaku proizvodnu jedinicu smatra zasebnom i specifičnom na lokalnoj razini.

Foto: Gordan Trtanj

„Reč je o interdisciplinarnoj tehnologiji koja se temelji na spoju agronomskih, informacijskih, geografskih, računalnih, meteoroloških i drugih  znanja  kao i delova elektrotehnike, elektronike, senzorike, spektrometrije i drugih povezanih disciplina. Čije je glavni zadatak omogućiti prikupljanje, obradu, iskorištavanje i vizualizaciju podataka bitnih poljoprivredniku za daljnje upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom“, govori nam Alojzije Jerković čija se preduzeće Jerković d.o.o. već dugi niz godina bavi modernizacijom domaće poljoprivrede.

U preciznoj poljoprivredi koriste se različiti signali u različitim granama iste. Za funkcioniranje navigacijskih sustava u poljoprivredi, koji predstavljaju osnovu za uporabu tehnologija precizne poljoprivrede koriste se signali GNSS sustava koji ima visoku pokrivenost cijelog svijeta, tako da nema problema pri korištenju na našim područjima. Ako govorimo o signalima satelita za korekciju lokacije GNSS prijemnika na to ne utječe u tolikoj mjeri funkcioniranje sustava. Najčešće korišteni ovakvi signali za spomenutu korekciju koriste se putem RTK NET tehnologije, koja omogućuje visoku preciznost rada putem korekcije signala primljene pomoću mobilne internetske mreže. Preduzeće Jerković d.o.o. poseduje bazne stanice na području Slavonije i Baranje te omogućuje visoke preciznosti navigacijskih sustava svojim korisnicima. Sve veća upotreba opservacijskih satelita u preciznoj poljoprivredi dovodi do razvoja obrade takvih podataka te njihove dostupnosti. Danas postoje sateliti koji snimke istih područja obrađuju svakih nekoliko dana tako da pokrivenost našeg područja omogućuje neometano bavljenje preciznom poljoprivrednom.

„Precizna poljoprivreda obuhvaća sve radnje na proizvodnim površinama i upravnim jedinicama. Povezano s vrstom poljoprivrednog posla koristi se određeni sustav precizne poljoprivrede. Npr. kod obavljanja poslova koji ne zahtijevaju visoke preciznosti možemo koristiti sustave manje točnosti, dok u suprotnoj situaciji je to preduvjet za kvalitetan rad“, otkriva Jerković koji se nada da će se hrvatska poljoprivreda više okrenuti ovoj metodi rada.

Povezano