Kakvi su usevi lubenice

Ilustracija: lubenica, foto: pixabay
Ilustracija: lubenica, foto: pixabay

Na terenu RC Šabac, usevi lubenica u zavisnosti od sortimenta, primenjene agrotehnike i vremena rasađivanja se nalaze u različitim  fazama razvoja i sazrevanja plodova (BBCH 73-89).

Vizuelnim pregledima useva lubenica, na lokalitetima Slepčević i Mačvanski Belotić, na pojedinačnim biljkama, registrovano je prisustvo  antraknoze lubenice (Colletotrichum lagenarium) na do 7 % pregledanih biljaka.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju prisustvo simptoma navedenih patogena, pre najavljenih padavina, koje za Mačvanski region  prognoziraju za sredu,  primene nekih od registrovanih fungicida:

Atlas (a.m. ciprodinil+fludioksonil) u količini 1 kg/ha (karenca 3 dana, MBT 2) ili

Cidely Top (a.m. difenokonazol+ciflufenamid) u koncentraciji 0,1% (karenca 3 dana, MBT 2) ili neki drugi registrovani fungicid.

Takođe. pregledom useva su registrovani i simptomi  od napada  grinja, običnog paučinara (Tetranycus urticaena do 6%  biljaka.

U suvim i toplim uslovima koji se trenutno registruju u proizvodnji, za veoma kratko vreme može doći do prenamnoženja grinja i šteta na usevima.

Grinje prave štete hraneći se na naličju listova sisanjem biljnih sokova. Jako napadnuto lišće gubi zelenu boju, žuti, suši se i opada, a biljke zaostaju u porastu.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo grinja primena nekog od akaricida: Uranus (a.m. etoksazol) u količini 0,5 l/ha (karenca 3 dana) ili Abastate (a.m. abamektin) u koncentraciji 0,05 -0,1 % (karenca 3 dana).

Sprovođenje tretmana se preporučuju u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura. Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp

Povezano