Čime protiv šljivinog smotavca

Ilustracija: plodovi šljive
Ilustracija: plodovi šljive

Vizuelnim pregledom šljive u Kruševca,  registrovano je prisustvo jaja pred piljenje i ispiljenih jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je intenzivno piljenje larvi druge generacije ove štetočine, navode na sajt PIS. 

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi šljivinog smotavca preporuka je primena insekticida:

Affirm opti (a.m.emamektin benzoat)  2,5 kg/ha (karenca 7 dana).

Najavljeno nestabilno vreme sa padavinama, može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovača truleži plodova (Monilinia spp.)

U cilju zaštite šljive od navedenog patogena, proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Ciprodex (a.m. ciprodinil) 0,05%  (14 dana karenca)

Ilustracija: šljiva stenlej, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: šljiva stenlej, foto: Svetlana Kovačević

Hemijski tretman treba sprovesti u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura. Prilikom primene hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

U regionu  Smedereva kod šljive toku je intenzivno polaganje jaja i piljenje larvi druge generacije ove štetočine. Preporuka proizvođačima je da u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove sprovedu tretman preparatom:

Affirm opti (a.m.emamektin benzoat) 2,5 kg/ha (kerenca 7 dana).

Nestabilne vremenske prilike sa padavinama najavljene za naredne dane mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane prouzrokovača truleži (Monilinia spp.). 

U fazama sazrevanja, u cilju zaštite plodova, preporučuje se primena fungicida Neon, Ciprodex (a.m.ciprodinil) u koncentraciji 0,05% (karenca 14 dana).

Prilikom upotrebe hemijskih sredstava treba voditi računa o karenci primenjenih pesticida. Tretmane sprovoditi u ranim jutarnjim ili večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura.

Povezano