Sadite cveće uz povrće

Ilustracija: kadifica, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: kadifica, foto: Svetlana Kovačević

Mnoge povrtarske kulture, poput paradajza, mogu da se samoopraše, međutim, postoji mnoštovo biljaka koje se oslanjaju na oprašivače, kao što su luk, dinje, budeve, tikve, tikvice, krastavci… To zne znači da pored paradajza ne treba saditi cveće, jer mnoge vrste imaju ulogu zaštitnika poput nevena, kadifice, dragoljuba…

Uzgoj cveća u povrtnjaku ili uzdignutim lejama za povrće privlači pčele i ostale korisne insekte koji raznose polen od biljke do biljke. Time ovi insekti ostvaruju ulogu pomagača u baštama budući da svojim delovanjem pospešuju rast biljaka, njihovo plodonošenje i proizvodnju hrane kao krajnji ishod.

Osim što privlači više oprašivača u povrtnjak, cveće može da privuče i insekte koji pomažu u kontroli štetočina, kao što su bubamare, pauci, ose, itd.

Da bi se združena sadnje cveća i povrća uspešno sprovela, potrebno je primeniti nekoliko osnovnih uputstava.

Naime, prvenstveno za sadnju treba odabrati one vrste cveća koje cvetaju u isto vreme kada i povrtne kulture koje se uzgajaju na istom prostoru. Ove informacije obično su sadržane na kesicama sa semenom određene vrste povrća ili cveća ali je svakako preporučljivo i samostalno istražiti i konsultovati više različitih izvora.

Zatim, trebalo bi odabrati tip cveća koji najbolje odgovara združenoj sadnji. S tim u vezi, biljke čije cvetove karakterišu kompozitni oblici, najbolje privlače polinatore. Stoga bi u povrtnjaku neizostavno trebalo da se nađe i poneka ljubičasta ehinacea, cinija, kosmos, suncokret i bela rada.

Povezano