Vreme sadnje jagode

Ilustracija: jagode u Stojniku, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća
Ilustracija: jagode u Stojniku, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Prilikom formiranja zasada jagode na PE foliji, misli se uglavnom na sadnju tokom leta, mada se ona može obavljati i u proleće ili jesen. Inače, jagoda po svojim biološkim osobenostima mogla bi se saditi tokom cele godine kada spoljni uslovi to dozvoljavaju, a od termina sadnje u velikoj meri zavise rodnost i kvalitet plodova i u prvoj i u narednim godinama. Vratimo se ipak letnjoj sadnji – može se obaviti tokom svih letnjih meseci, ali se kao najbolja pokazala sadnja u terminu od početka jula do sredine avgusta meseca ( pa i do kraja avgusta). Koji će se termin odabrati odrediće sledeći fafaktori:
– ako se želi neki rod tokom jeseni u godini sadnje, biljke ćemo saditi sredinom jula meseca ili i ranije, korišćenjem frigo živića A+ ili A kategorije.
– ako ne želimo prinos u godini sadnje onda se mogu koristiti živići kategorije A a sadnju obaviti do 20-og avgusta. Kada se pojavi prva serija cvetova, neposredno nakon sadnje, obavezno se uklanja. Bokor će se tako dobro razviti za narednu vegetaciju, posađene biljčice biće izložene manjim vrućinama, pa su i gubici od lošijeg prijema živića manji. Osim toga ostvaruje se ušteda na ceni živića i količini vode za zalivanje – mada je ovo poslednje u sledećem periodu diskutabilno obzirom da smo svedoci ozbiljnih i brzih klimatskih promena, naročito u dužinama sušnih perioda.

Uopšteno, za letnju sadnju najbolje je upotrebiti frigo sadnice određene kategorije mada i kontejnerske sadnice daju dobre rezultate jer daju visok procenat prijema nakon sadnje a i brže stupaju na rod. Za uspeh ( u krajnjoj liniji svake) sadnje vrlo je bitna snabdevenost dovoljnim količinama vode, i to za zalivanje neposredno nakon sadnje ali i za redovna zalivanja tokom vegetacije. U svakom slučaju, živići koji su ranije posađeni (sredinom jula do kraja jula) mogu dati veći prinos u narednoj godini jer imaju više vremena da se ukorene, porastu i formiraju više cvetnih pupoljaka u odnosu na kasnije posađene živiće, krajem avgusta. Pored letnje sadnje, u manjem obimu sreće se i prolećna sadnja jagode. Obavlja se tokom aprila meseca, gde se favorizuje prvo plodonošenje već nakon 50-60 dana, znači početkom juna meseca. Drugi, glavni rod dobija se naredne godine na proleće ( maj-jun ). U svakom slučaju optimalni termin sadnje zavisi od samog proizvođača – njegovih potreba i mogućnosti kao i od zahteva tržišta.

Povezano

Iz ove kategorije