Mehurasta gar kukuruza

Foto: pixabay
Foto: pixabay

Prouzrokovač mehuraste gari kukuruza, gljiva Ustilago maydis, može inficirati sve nadzemne delove biljke, ali se simptomi najčešće ispoljavaju na klipu. Posebno je osetljivo meristemsko tkivo. Simptomi se manifestuju u vidu mehurastih izraslina, tumora, gаla. Ove tvorevine mogu biti različitog oblika i veličine, sunđeraste konzistencije. To su zapravo mešavine uvećanih ćelija zaraženih organa biljke i gljive. Tumoralne tvorevine su u početku čvrste, a njihova opna ima svetlu, sivo zelenksatu boju. Ona vremenom dobija tamniju boju, da bi na kraju postala gotovo crna.
Usled pucanja opne dolazi do oslobađanja crne prašne mase spora. Najveće štete nastaju usled infekcije klipa. Može biti zahvaćen samo vršni deo klipa, ili čitav klip ukoliko do infekcije klipa dođe u ranim fazama razvoja. Uništeno je zrno čime je direktno umanjen prinos. Na stablu i metlici tumoralne tvorevine su sitnije, a na listu se obrazuju duž glavnog nerva, te se list uvija i deformiše, a ponekad i suši. Spore oslobođene pucanjem opne padaju na zemlju gde i prezimljavaju, i izvor su infekcije u narednoj vegetaciji. Patogen se može održati i na zaraženim ostacima biljaka kukuruza na polju. Spore mogu zadržati vitalnost nekoliko godina i u povoljnim uslovima zaraziti kukuruz.

Do ostvarivanja infekcije dolazi najčešće preko svile ili oštećenja biljnog tkiva. Ova gljiva se ne prenosi semenom. Oštećenja tkiva biljke mogu biti prouzrokovana gradom, insektima i dr. Na tako oštećenim usevima se bolest češće javlja. Vetar rasejava spore na veće udaljenosti. Mere kontrole obuhvataju plodored, gajenje toleranitijih hibrida, izbalansirano đubrenje. Velike količine azota praćene nedostatkom fosfora povećavaju šanse za infekciju.

Treba izbegavati previše gust sklop biljaka, jer vlažna sredina pogoduje razvoju ovog patogena. Takođe je potrebno sprečiti mehanička oštećenja biljaka, kao i oštećanja od insekata (kukuruzni plamenac, pamukova sovica.) koji svojom ishranom prave povrede na biljci. Obavezno ukloniti zaražene biljke.

Povezano