Način i dubina sadnje vinove loze

Ilustracija: Vinograd na Fruškoj gori, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: Vinograd na Fruškoj gori, foto: Domaćinska kuća

Odlučili smo se za ručni način sadnje kalemova vinove loze u prethodno iskopane jamice koji je i najstariji način sadnje. Jamice se kopaju ašovom i kopaju se u pravcu reda, neposredno pored i uvek sa iste strane oznake za sdno mesto. Dubina jamica je 35-45cm, a prečnika 30cm.

Dubina sadnje direktno zavisi od klimatskih uslova. U načelu lozu treba saditi tako da spojno mesto na loznom kalemu bude u nivou površine zemljišta. Ukoliko postoji veći nagib zemljišta na gornjim delovima parcele dolazi do spiranja, a na donjem do zasipanja usled erozije zemljišta, pa tako spojna mesta kalemova na višim delovima ostaju ogoljena, i izložena mehaničkim povredama, a na nižim delovima parcele zbog zatrpavanja iz njih će se obrazovati plitki korenovi. Zato se na višim delovima parcele kalemovi sade tako da im spojno mesto bude 3-4cm iznad površine zemlje. Ovakav način sadnje se vrši ako nisu preduzete mere zaštite zemljišta od erozije.

Tehnika sadnje je sledeća. Na dno se ubaci manji sloj trošne zemlje; orezani bazalni korenovi se radijalno postave na zemlju na dno jamića; preko korenova se stavi sloj trošne zemlje visine 15-20cm; rukom se sadnica pridržava u odgovarajućem položaju i dubini te se nogom ugazi dobro zemlja oko nje; zatim se jamić zalije sa 3-5l vode; kada zemljište upije vodu jamić se puni pripremljenom smešom zemlje I đubriva uz blago sabijanje gaženjem; zatim se nabaca malo zemlje do mesta kalemljenja i nagazi. Ne pravi se humka jer se koriste parafinisani kalemovi. Zatim se preko kalemova navuče plastična cevka i blago potisne u zemlju radi zaštite kalemova.

Povezano