Čime zaštititi kupus

Pregledom useva kupusa uočeno je prisustvo raličitih štetočina i to kupusovog moljca, kukuruzne sovice i bele kupusne mušice, saopšteno je iz Prognozno-izveštajne službe (PIS). Kupusov moljac je najznačajnija štetočina kupusa. Štete prave larve koje se prvo hrane listovima a u kasnijim fazama razvoja se ubušuju u glavicu.

Prilikom jačeg napada dolazi do golobrsta kada ostaju samo glavni nervi na listovima.

Pregledom je uočeno prisustvo jaja i larvi te štetočine na naličju listova. U toku je intenzivno piljenje larvi kupusovog moljca.

Kukuruzna sovica je polifagna štetočina i hrani se velikim brojem biljnih vrsta. Štete prave larve koje se najpre hrane lišćem a kasnije se ubušuju u glavice. Napadnute biljke su zaprljane izmetom i gube upotrebnu i tržišnu vrednost. Na biljkama kupusa uočeno je prisustvo položenih jaja i ispiljenih larvi te štetočine.

Pored navedenih štetočina pregledima useva uočeno je i prisustvo jaja, larvi i odraslih jedinki bele kupusne mušice. Tokom ishrane larvi i odraslih jedinki, koje se hrane biljnim sokovima, one luče veliku količine medne rose na koju se naseljava gljiva čađavica. Prisustvo te gljive negativno utiče na fotosintezu, prinos biljaka i kvalitet proizvoda.

Proizvođačima se preporučuje pregled na prisustvo navedenih štetočina i po potvrdi prisustva primena nekog od insekticida.

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca