Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavio je javni oglas za 13 kreditnih linija

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavio je javni oglas za 13 kreditnih linija i obezbedio oko 551 milion dinara radi razvoja individualnih gazdinstava, zemljoradničkih zadruga i preduzetnika u poljoprivredi. Konkursi su otvoreni do 31. oktobra, a tekstovi svih konkursnih linija se mogu preuzeti sa sajta Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Fond za poljoprivredu je prvi put objavio i kreditnu liniju za kupovinu semenske robe, đubriva i zaštitnih sredstava i tako izašao u susret poljoprivrednicima da se valjano pripreme za setvu jer zbog suve i tople godine imaju znatno umanjene prinose i nalaze se u teškom materijalnom položaju.

Jedino ovaj kredit se mora otplatiti za godinu dana, do 30.oktobra 2023. godine.

Krediti se daju još i za :nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (priključne i pogonske); novih zaštićenih bašta (plastenici i staklenici) i opremu u njima; kupovinu sistema protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i povrća i vinograda; za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov; kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu i svinjarstvu; za kupovinu pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo; za dodelu kredita za finansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru prerade voća, grožđa i povrća; nabavku opreme za stočarske farme; za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda; za izgradnju objekata i nabavku opreme namenjene skladištenju žitarica, voća i povrća – silosa, podnih skladišta, hladnjača i kredit za kupovinu poljoprivrednog zemljišta do pet hektara.

Rate se redovno izmiruju

  1. d. direktor Molnar napominje da je prošle godine Pokrajinski Fond za za razvoj poljoprivrede dao 177 kredita i da u pogledu naplate rata kredita nema problema .

– Do kraja avgusta ove godine imali smo za 20 odsto veću naplatu od one koju smo planirali – naveo je dr Molnar.

 

Kod svih ovih kredita zajedničko je što je kamata jedan posto, a to je znatno niža kamata nego što daju banke, i što postoji grejs period od godinu dana. Jedino po kreditnoj liniji za podizanje višegodišnjih zasada voća i povrća grejs period je dve godine. Najviši iznos po ovim kreditnim linijama iznosi 4,5 miliona dinara, a najniži je 300.000 dinara. Jedino se kreditna linija za pčelare razlikuje u pogledu najvišeg iznosa, jer se maksimalno može dobiti dva miliona dinara kredita.

 

– Najviše novca, oko 180 miliona dinara, obezbeđeno je za kupovinu nove poljoprivredne mehanizacije, a najmanje za kreditnu liniju u oblasti pčelarstva, pčelinje rojeve i opremu pet miliona dinara – rekao je za „Dnevnik” v. d. direktora Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede dr Viktor Molnar. – Već godinama unazad dobijamo najviše prijava za obnovu mehanizacije pa smo i ove godine za tu namenu odredili najveću sumu novca. Za razliku od te kreditne linije u pčelarstvu nisu velika ulaganja i to je dovoljno novca da se kupe pčelinji rojevi i oprema. Ali u srazmeri sa interesovanjima po kreditnim linijama uvek se može napraviti rebalans i novac preusmeriti tamo gde je veće interesovanje.

  1. d. direktor Molnar napominje da Fond daje kredite na pet i četiri godine, ali da je za kupovinu kvalitetnih teladi i prasadi za tov u 2022. godini rok otplate 15 meseci.

 

– Jedino je po kreditnoj liniji za kupovinu poljoprivrednog zemljišta potrebno učešće u iznosu od najmanje 20 odsto od vrednosti njive koja se kupuje. Minimalan iznos po ovoj kreditnoj liniji je viši u odnosu na druge linije kredite, iznosi 600.000 dinara, ali je maksimalan iznos kao i kod drugih kredita 4,5 miliona dinara – kazao je dr Viktor Molnar.

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

29.11.2023.

Važno saopštenje Ministarstva poljoprivrede

23.11.2023.

Milun Todorović: Naredne godine biće uvedene nove mere kao pomoć voćarima

13.11.2023.

Evo ko će dobiti 35.000 dinara po hektaru

26.10.2023.

Usvojen Zakon o budžetu za 2024. godinu – za poljoprivredu 119 milijardi dinara

25.10.2023.

U zakup 418 poljoprivrednih parcela

16.10.2023.

Budžet za poljoprivredu 104,7 milijardi dinara

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca