Od danas se podnose zahtevi za suncokret

Ilustracija: suncokret, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: suncokret, foto: Domaćinska kuća

Uprava za agrarna plaćanja raspisala je javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na finansijsku podršku poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine, koji se mogu podneti od sutra do 14. novembra.

Zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku podršku poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine po ovom Javnom pozivu, podnosi se od danas 14. oktobra do 14. novembra 2022. godine. Zahtev se može predati  preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, Nemanjina broj 22-26 ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11.000 Beograd.

Finansijska podrška utvrđuje se u iznosu do 7,8 dinara po kilogramu isporučene ili prodate količine roda 2022. godine pravnom licu ili preduzetniku koji se bavi preradom, skladištenjem odnosno izvozom suncokreta, a najviše za 200 tona.

Povezano