Nacionalni program za poljoprivredu za period 2022-2024. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava zainteresovanu javnost o početku konsultativnog procesa u vezi sa Nacrtom Nacionalnog programa za poljoprivredu za period 2022-2024. godine (u daljem tekstu: Program). Program predstavlja bližu razradu ciljeva i pravaca razvoja sektora poljoprivrede na srednjoročnom nivou, predviđenih Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014-2024. godine („Sl. glasnik RS“ br. 85/14). Kao planski dokument, Program definiše smernice razvoja poljoprivredne politike u trogodišnjem periodu, kao i dinamiku i način usklađivanja sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU.

 

Nacrt Programa stavljen je na uvid javnosti i putem veb-sajta E-konsultacije. Molimo sve zainteresovane da svoje komentare i sugestije na Nacrt Programa dostave na elektronsku adresu milica.jevtic@minpolj.gov.rs do 16. novembra 2022. godine.

 

Нацрт Националног програма за пољопривреду за период 2022-2024. године преузети – овде

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

18.07.2024.

Postignut dogovor sa poljoprivrednicima

15.07.2024.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća

10.07.2024.

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture za 2024. godinu.

08.07.2024.

Raspisana dva javna poziva namenjena poljoprivredinicima

04.07.2024.

Poljoprivrednicima 46 traktora

02.07.2024.

Ministar Martinović: Neophodna što bolja edukacija potencijalnih korisnika IPARD programa

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca