Zašto dolazi do nedostatka mleka kod krava

Nedostatak mleka kod zdravih životinja može nastati neposredno posle porođaja ili u toku laktacionog perioda.

Slaba mlečnost (Hypogalactia) ili bezmlečnost ( Agalactia sporadica) neposredno posle porođaja je čest slučaj kod nedovoljno razvijenih i prerano pripuštenih prvotelkinja. Kao uzroci dolaze u obzir neispravna ili neizbalansirana ishrana, poremećaji u funkciji endokrinih žlezda i funkcionalni poremećaji mlečne žlezde. Greške ove vrste se mogu ublažiti ili ukloniti pravilnom ishranom i čestim izmuzanjem.

Zadržavanje mleka odjednom u toku muže je posledica nadražaja nervusa simpaticusa ( psiho neuroza) i tada se pojavljuje na sve četiri sise. Povod za nastajanje takvog psihoneurotičnog stanja treba tražiti u nepravilnoj muži, dugim transportima, oboljenjima polnih organa ili polnom žaru. Sam postupak muže koji je grub stvara bol i neprijatnost za samu kravu što može dovesti do zadržavanja mleka na jednoj sisi ( refleksna neuroza).

U prvom i u drugom slučaju, teba isključiti nedostatak mleka usled sisanja vlastitog vimena ili sisanja od strane drugih krava, a određenu terapiju podestiti prema uzroku. Čest je slučaj da je sekrecija mleka samo zakasnila za 1-2 dana i može se uspostaviti na načina da se tele češće pripušta da doji ili da se vime češće izmuza. Od važnosti je i davanje mlakih napoja mekinja i zelenih hraniva visokog kvaliteta.

Što se anomalija sisa tiče od veće ekonomske važnosti su sužavanje sisnog kanala ili cisterne i nemogućnost zadržavanja mleka u vimenu.

Sužavanje sisnog kanala ili cisterne se javljaju kao posledica vezivno tkivnih izraštaja. Većina vezivno tkivnih izraštaja su uslovljene traumatskim povredama ili su nastale usled hroničnih zapaljenja zaraznog ili nezaraznog porekla. Possledica sužavanja sisnog kanala se sastoji u otežanoj ( tvrdoj) muži ili nemogućnosti potpunog izmuzavanja. Neznatna suženja mogu se otkloniti toku laktacionog perioda brižljivim izmuzivanjem i masažom vimena određenim mastima za resorpciju. Jača sužavanja moraju se otkloniti operativnim putem. Za proširenje sisnog kanala se mogu koristiti i raznovrsne kanile za sise.

Nezadržavanje mleka je posledica slabog zatvaranja sisnog kanala. Nedovoljno zatvaranje sisnog kanala može biti posledica slabosti sfinktera papile, nepravilnih ožiljaka ili tumora. Načini lečenja ove anomalije mogu biti raznovrsne ali u većini slučajeva be dovode do cilja.

Povezano