Žuta i crna šljivina osa

Ilustracija: šljiva stenlej, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: šljiva stenlej, foto: Svetlana Kovačević

Šljivine ose se javljaju svake godine i ukoliko se ne preduzmu mere za njihovo suzbijanje, mogu da izazovu opadanje i do 80% plodova. U prošlosti, kada se nisu sprovodila ciljana tretiranja insekticidima, predstavljale su najznačajnije štetočine šljive. Danas su one znatno manji problem pošto se u plantažnim zasadima redovno vrše tretiranja insekticidima u cilju njihovog suzbijanja.
Šljivine ose prezimljavaju u stadijumu lutke u zemljištu. U proleće izleće imago i obično u fazi cvetanja dolazi do masovnog leta, parenja i polaganja jaja na čašićne listiće.

Relativno toplo i suvo vremenu fazi cvetanja omogućuje intezivan let šljivine ose i samim tim potencijalno jači napad. Kada je kišovito i prohladno vreme tokom cvetanja, intenzitet napada je znatno manji. Tokom fenofaze precvetavanja šljive iz jaja se nakon embrionalnog razvića pile larve i one se ubušuju u plodove. Pošto prelaze iz ploda u plod, jedna larva može oštetiti više plodova. Šljivine ose imaju jednu generaciju godišnje.

U cilju uspešnog suzbijanja šljivinih osa, dovoljno je obaviti jedno tretiranje u fenofazi precvetavanja šljive.

Povezano