Sorta koja daje visokokvalitetno vino

Dugo se čekalo da se pojavi crna sorta grožđa visoko tolerantne na najvažnije bolesti vinove loze, a ujedno i pogodna za proizvodnju visoko kvalitetnih crvenih vina. Sam proces je trajao skoro 20 godina, jer je davne 2001. godine u Sremskim Karlovcima izvedeno ukrštanje između sorti Kaberne fran, klon E-11 i sorte Panonia koja ima visoku otpornost na gljivične bolesti. Sam cilj ukrštanja je visoka otpornost na gljivične bolesti, a da se zadrži visok kvalitet najboljih V. vinifera sorti.

Selekcija je vršena u tri faze i kao krajnji rezultat bilo je odvajanje genotipa SK-01-1/12 koji je nakalemljen na Cober 5BB i posađen zajedno sa kontrolom na parcelu gde se ne vrši hemijska zaštita u zasadu. U martu 2017. godine genotip SK-01-1/12 je priznat kao nova sorta pod imenom Dionis, po grčkom Bogu plodnosti, zemlje, vina i uživanja. Autori sorte su dr Petar Cindrić, dr Nada Korać i dr Dragoslav Ivanišević.

Kada se sorta gaji u špalirskom načinu gajenja uz primenu redovnih agrotehničkih i ampelotehničkih mera, Dionis formira redak i uredan špalir koji se lako održava. Čokot je srednje bujnosti sa uspravno rastućim lastarima i malim brojem zaperaka. Grozd je mali srednje zbijen rastresit, bobice su male, okrugle, tamno plave, sličnog ukusa kao Kaberne fran. Dionis sazreva pozno u trećoj epohi zrenja, odlikuje se vrlo dobrom otpornošću prema pepelnici i plamenjači i može se uspešno gajiti uz redukovanu hemijsku zaštitu ili bez nje. Sorta je srednje rodnosti, a masa grozda je nešto malo manja od sorte standarda. Dionis je sorta koja se odlikuje velikim potencijalom za nakupljanje šećera u bobicama, a po sadržaju kiselina i osetljivosti na sivu trulež Dionis i Kaberne fran su vrlo slični. U periodu ispitivanja sorte Dionis prosečne vrednosti su sledeće: prinos (kg/m2) 1.12; masa grozda (g)165; šećer u širi (%) 24.2; kiseline u širi (g/l) 5.6; siva trulež grožđa (%) 7.8; ocena vina (do 20 poena) 18.5.

Dionis u većini godina daje visokokvalitetno vino nešto kvalitetnije u odnosu na vino sorte Kaberne fran, a otpornost na niske temperature je ista kao kod Kaberne frana.

Dionis predstavlja značajan napredak u obogaćivanju sortimenata vinove loze pogodnog za organsku proizvodnju grožđa i vina, ali sa širenjem sorte ne treba žuriti već bi trebalo u svim vinogradarskim rejonima Republike Srbije zasaditi manje površine ovom sortom i ispitati u različitim agroekološkim i zemljišnim uslovima.

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp

Povezano

Najčitanije danas

Iz ove kategorije

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca