Siva trulež paradajza

Siva trulež (Botrytis cinerea) je značajna bolest paradajza koji se gaji u zaštićenom prostoru. Značajne štete može naneti usevima koji se gaje u drugom delu vegetacije a pristižu za berbu u jesenjem periodu.
Niže temperature i povećana vlažnost stvaraju povoljne uslove za razvoj ove gljivice. U pojedinim godinama sa dužim kišovitim periodima i nižim temperaturama, prinos može biti u potpunosti kompromitovan. Pojačana ishrana azotom pospešuje razvoj bolesti. Posebno su štetne infekcije prizemnog dela stabla ili na spojnom mestu peteljke i ploda. Kao posledica razvoja gljive, dolazi do razmekšavanja tkiva i opadanja ploda. Na plodovima koji su zahvaćeni infekcijom, u vlažnim uslovima se razvija sivkasta micelija parazita. Ova gljiva prezimljava micelijom u zaraženim biljnim ostatcima. Nakon nastupanja povoenih uslova, dolazi do ispuštanja konidija i rasejavanja. U uslovima povećane vlažnosti, i pogodne biljke domaćina, dolazido zaraze. Najčešći putevi zaraze su oštećenja na biljci, mada se može ostvariti i direktnim prodiranjem u tkivo biljke domaćina. Tokom vegetacije, može se ostvariti više ciklusa raraze.

Preventivne mere zaštite podrazumevaju održavanje povoljne temperature za rast paradajza, uz adekvatno zalivanje biljaka i redovno provetravanje radi smanjenja vlažnosti vazduha u plasteniku. Ostatke zaraženih biljaka iznositi iz zaštićenog prostora i spaljivati ih. Pre proizvodnog ciklusa sprovesti dezinfekciju zemljišta, konstrukcije plastenika, pribora i alata. Zasnivanje odgovarajućeg sklopa biljaka, pravilno đubrenje azotnim đubrivima, iznošenje biljnih ostataka nakon zalamanja zaperaka predstavljaju veoma važne agrotehničke mere u prevenciji ove bolesti.
Hemijske mere zaštite se sprovode najbolje preventivno ukoliko dođe do stvaranja povoljnih uslova za razvoj bolesti, ili ukoliko se primete početni simptomi na biljkaka. U vreme sazrevanja paradajza dozvoljena je primena samo fungicida sa kratkom karencom. Fungicidi za ovu namenu mogu bitina bazi aktivne materije pirimetanil, ciprodinil + fludioksonil i drugi.

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp

Povezano