Za 1,9 milijadru dinara više novca nego prošle godine

Ilustracija: sistem za navodnjavanje. foto: Svetlana Kovačević

Budžet Pokrajinskog sekretarija za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ove godine će iznositi 10,27 milijardi dinara, što je za 1,9 milijadru dinara više novca nego prošle godine, a izraženo u procentima povećanje iznoisi 22,8 odsto u odnosu na lane.

– Ove godine biće obezbeđeno milijardu dinara za rekonstrukciju i izgradnju dvonamenskih sistema za navodnjavanje, što je značajno ulaganje, posebno imajući u vidu veliku sušu, koja je prošle godine znatno umanjila prinose poljoprivrednih kultura – rekao je za „Dnevnik” pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Mladen Petreš.

Najviše para iz budžeta namenjeno je za registrovana poljoprivredna  gazdinstva – 1,414 milijardi dinara, a od te sume će za sisteme za navodnjavanje biti izdvojeno 370 miliona dinara, za mlade koji žele da započnu proizvodnju – 200 miliona dinara, a 242 miliona dinara planirno je za kupovinu mehanizacije poljoprivrednim gazdinstvima.

Za opremu za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru predviđeno je izdvajanje 90 miliona dinara, za organsku proizvodnju – 10 miliona dinara, a za opremanje stočarskih farmi obezbeđeno je 85 miliona dinara. Za protivgradne mrežeizdvojeno je 80 miliona dinara, a za unapređenje pčelarske proizvodnje 35 miliona dinara – naveo je pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu.

Na konkursima 1.900 gazdinstava dobilo novac

– Više od 3.000 nosilaca poljoprivrednih gazdinstava apliciralo je na bespovratan novac na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, a to pravo ostvarilo je gotovo 1.900 gazdinstava – naglasio je pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Mladen Petreš. – Zato i ovog puta pozvam registrovana i aktivna gazdinstva, koja žele da unaprede proizvodnju, da apliciraju na konkursima našeg sekretarijata i jave se za pomoć ukoliko imaju nejasnoća jer se samo zajedničkim snagama mogu stvoriti bolji uslovi za razvoj poljoprivrede.

Po njegovim rečima, 2023. godine predviđena je nova mera – podsticaj za kupovinu priplodnih grla stoke, a iz  budžeta je za tu namenu obezbeđeno 110 miliona dinara. On je istakao i da je novac obezbeđen i za prerađivački sektor i to u ukupnom iznosu od 102 miliona dinara.

– Od tih para će 96 miliona dinara biti usmereno za preradu voća, povrća, mleka i mesa i za proizvodnju vina i rakije, a šest miliona dinara za unapređenje rada malih pivara – istakao je Petreš.

Neće biti zapostavljeno ni pošumljavanje, naveo je pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, i naglasio da je u 2023. godini za tu namenu obezbeđeno 230 miliona dinara.

Saradnja s obrazovnim institucijama

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je nezaobilazan faktor u razvoju poljoprivrede na području Vojvodine, a samim tim i Srbije – istakao je Mladen Petreš. – Opredeljujući novac prema poljoprivrednicima, lokalnim samoupravama i kapitalnim projektima u kontinuitetu se pomaže razvoj poljoprivrede, veoma važne privredne grane, posebno zato što u budžetu za poljoprivredu ima para i za sufinansiranje obrazovnih i naučno-istraživačkih delatnosti koje sprovode srednje škole, fakulteti i instituti.

 

Budžet Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2023. godinu usvojen je na izmaku prošle godine. Iz tog dokumenta, kada je reč o poljoprivredi, može se još pročitati i da je znatna suma novca – 1,55 milijardi dinara predviđena za program zaštite, uređenja, korišćenja i upravljanja poljoprivrednim zemljištem.U okviru tog programa za uređenje atarskih puteva planirano je 400 miliona dinara, što je, u odnosu na prošlu godinu, povećanje za 100 miliona ili 33,33 odsto.

 

Za program ruralnog razvoja iz pokrajinske kase za poljoprivredu biće izdvojeno ukupno 994,66 miliona dinara. Uvećan je i budžet za integralno upravljanje vodama za 43,93 odsto i iznosiće 6,78 milijardi dinara pa je tako,između ostalog, za izgradnju postrojenja za pijaću vodu u seoskim sredinama planirano da se izdvoji 481,69 miliona dinara.

Povezano