Aktuelni tretmani breskve i nektarine

Zasadi bresaka i nektarina se nalaze u osetljivim fazama razvoja kada je u pitanju infekcija od strane prouzrokovača kovrdžavosti lista (Taphrina deformans). U zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, konstatuju se faze od kraja bubrenja pupoljka do pojave prvih zelenih listića.

U fazi bubrenja i otvaranja pupoljaka i u vlažnim uslovima, može doći do infekcije pupoljaka gljivom koja prouzrokuje kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans).

Imajući u vidu da je osnovna strategija u suzbijanju ovog ekonomski najznačajnijeg oboljenja breskve i nektarine, primena preventivnih hemijskih mera zaštite pre padavina, a da se padavine ne mogu lokalno prognozirati sa visokom tačnošću na duži vremenski period, preporuka je da se na dnevnom nivou prati vremenska prognoza i najava padavina i blagovremeno sprovedu hemijske mere zaštite.

Trenutan period, sa višim dnevnim temperaturama i najavljenim kišnim periodom, mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije navedenim patogenom.

U cilju sprečavanja ostvarenja infekcija proizvođačima se, pred najavljene padavine, preporučuje primena nekog od registrovaih fungicida:

  • Syllit 400 SC (dodin) u koncentraciji 0,15-0,25% ili
  • Agrociram (ciram) u koncentraciji 0,25-0,35% ili Diziram 76 WG (ciram) u koncentraciji 0,3% ili
  • Delan 700 WG, Fiesta, Galileo (ditianon) u koncentraciji 0,075%.

Preporuka je da se tretman sprovede pred najavljene padavine u najtoplijem delu dana.

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

19.07.2024.

Kila kupusa

25.06.2024.

Grinje na malini

27.05.2024.

Ovu su preparati za zaštitu lubenice

08.04.2024.

Zaštita od ovog patogena

27.03.2024.

Šta se dešava sa šećernom repom

10.01.2024.

Koliko su pesticidi štetni

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca