Konkurs za dodelu sredstava u sektoru voća, grožđa, povrća i ostalih usevi

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2023. godini.

Cilj i predmet ovog konkursa jeste podizanje tehničko-tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće i ostali usevi.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose do 241.500.000,00 dinara i utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava, i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova investicije.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 880.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 160.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu za jednu vrstu proizvodnje i jednu podtačku.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2023. godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu u sektoru voće i grožđe namenjena su za: nabavku opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda, nabavku linija za berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda, kao i a za nabavka linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda (pakerice, oprema za štampanje etiketa).

U sektoru povrće sufinansiraće se nabavka mašina za sadnju I mašina za zaštitu bilja.

U sektoru ostali usevi novac se dodeljuje za nabavku mašina za primarnu obradu zemljišta, dopunsku obradu zemljišta, mašina za đubrenje zemljišta, mašina za setvu i mašina za transport.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu i to samo za jednu investiciju.

Konkurs je otvoren do 16.06.2023. godine.

Tekst konkursa, može se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

18.07.2024.

Kako visoke temperature utiču na voćarske kulture

09.07.2024.

Zaštita krompira u ovom periodu

03.07.2024.

Ovo su nove sorte krastavca i paprike

28.06.2024.

Za opremanje farmi 85 miliona dinara

26.06.2024.

Za pčelarstvo 30 miliona dinara

26.06.2024.

LETNJI RADOVI U RODNIM ZASADIMA JABUKE

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca