Ishrana goveda zelenom hranom sa travnjaka

Goveda mogu celokupne potrebe za hranljivim materijama da obezbede iz voluminozne stočne hrane i da daju visokovredne proizvode za ljudsku ishranu kao što su mleko i meso. Ali goveda osim kabaste, troše i znatne količine koncentrovane hrane za proizvodne potrebe. Naravno, to je iz razloga što daju znatno bolje proizvodne rezultate sa uključivanjem u ishranu koncentrata. Utvrđeno je da ishranom samo kvalitetnom kabastom hranom krave daju oko 70% mleka od maksimuma. Zato je neophodno u ishranu uključiti koncentrate.

Osnovnu masu voluminozne, zelena hrane čine prirodni i sejani travnjaci. Dobija se otprilike 4 puta više zelene mase sa sejanih travnjaka nego sa prirodnih. Najbolje je težiti tome da se zelena masa koristi u ishrani goveda 150-180 dana godišnje. Pri ishrani zelenom hranom postižu se bolji efekti nego kada se ta ista hrana daje u vidu sena. Najjednostavniji i najekonomičniji način iskorišćavanja zelene hrane je ispaša. Visokoproizvodne krave na dobroj paši mogu da daju 22-24 kg mleka, a dnevni prirast u tovu može da bude 1000-1100 grama dnevno. U mladoj, sočnoj travi ima više vode, a manje suve materije, ali se nalazi visok udeo proteina (25%), a mali udeo sirove celuloze (16-20%) u suvoj materiji. U kasnijoj fazi udeo proteina opada, a raste % celuloze-do 30%.

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

14.06.2024.

Afrička kuga širi se u selima kod Valjeva i Mionice

10.06.2024.

Surutka u ishrani svinja

27.05.2024.

Zbrinjavanje teladi nakon telenja

27.05.2024.

Šampioni Sajma u stočarstvu

14.05.2024.

Od skromnih početaka do impresivnih 28 grla goveda

22.04.2024.

Simptomi bolesti papaka kod koza

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca