Donet Pravilnik o osiguranju u poljoprivredi

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o podsticajima za osiguranja u poljoprivredi, prema kojem podsticaji države za poljoprivrednike iznose između 100.000 dinara i dva miliona dinara.

Pravo na podsticaje ostvaruje fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik i pravno lice, ako je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalazi se u aktivnom statusu i ako je u Registru izvršilo obnovu registracije za tekuću godinu, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava, promena podataka i obnova registracije, elektronsko postupanje, kao i uslovi za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva.

Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na podsticaje ako je u periodu od 16. novembra prethodne do 15. novembra tekuće godine, kod društva za osiguranje, osiguralo od rizika koji su propisani opštim i posebnim uslovima osiguravajućih društava:

1) useve i plodove ratarskih, povrtarskih, voćarskih kultura, vinove loze i hmelja, na površinama poljoprivrednog zemljišta koje je upisano u Registar pod odgovarajućim biljnim kulturama;

2) rasadnike, odnosno mlade višegodišnje zasade pre stupanja na rod, na površinama poljoprivrednog zemljišta koje je upisano u Registar pod odgovarajućim biljnim kulturama;

3) životinje, za koje u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i identifikacionom broju gazdinstva sa životinjama (HID) iz Centralne baze podataka o obeležavanju životinja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, na kojima se životinje drže ili uzgajaju).

Lice iz stava 1. ovog člana koje ispunjava uslove iz stava 2. ovog člana ostvaruje pravo na podsticaje ako po redosledu podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje postoje raspoloživa sredstva za odobravanje prava na podsticaje u okviru ukupnih sredstava opredeljenih javnim pozivom.

Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za upravljanje rizicima kroz premiju osiguranja koji se objavljuje na oglasnoj tabli Uprave i zvaničnoj internet stranici Uprave.

Maksimalni iznosi podsticaja su:

za osiguranje ratarskih kultura – 100.000 dinara;

za osiguranje povrtarskih kultura – 500.000 dinara;

za osiguranje voćarskih kultura, vinove loze i hmelja – 1.000.000 dinara;

za osiguranje rasadnika i/ili mladih višegodišnjih zasada pre stupanja na rod – 500.000 dinara;

za osiguranje životinja – 2.000.000 dinara.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari za godinu dana je 2,5 miliona dinara.

U Pravilniku piše da se podsticaji utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti plaćene premije osiguranja, umanjene za iznos poreza na premiju neživotnog osiguranja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

 

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

14.06.2024.

Slobodan Nikolovski novi direktor Uprave za agrarna plaćanja

13.06.2024.

Postignut načelni dogovor u četiri tačke sa malinarima i hladnjačarima

30.05.2024.

Martinović u poseti Veterinarskom institutu u Nišu: Brigom o zdravlju životinja do povećanja stočnog fonda

28.05.2024.

Aleksandar Martinović sastao se danas sa ambasadorom Federativne Republike Brazil u Republici Srbiji

27.05.2024.

Martinović: Zajedno do rešenja

23.05.2024.

Martinović: Srbiji je veoma značajna podrška Irana u UN

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca