Jedan od načina za povećanje ekonomičnosti proizvodnje mleka

U ovim veoma teškim vremenima za proizvođače mleka svaka pomoć je dragocena.

Cena hrane za krave muzare je izuzetno visoka a cene sirovog mleka variraju i najčešće su nezadovoljavajuće. Da bi se ostvarila dobit neophodno je učiniti sve da se cena proizvodnje litre mleka što je moguće više smanji jer je to najsigurniji način da se ostvari veća dobit.

Postoji više načina za to a jedan od njih je da se posebna pažnja obrati na ishranu muznih grla u prvih 100 dana laktacije. Pravilnom ishranom u tom periodu moguće je povećati proizvodnju u značajnom obimu. Na kraju kada se svede račun utrošene hrane i proizvedenog mleka dolazi se do veće ekonomske dobiti jer se bitno veća količina dobijenog proizvoda deli sa mnogo manje povećanim troškovima ishrane.

U ovom periodu je moguće avansiranom ishranom povećati maksimalnu količinu mleka koju krava daje u toku laktacije. Povećavanjem koncentrovanog dela obroka se povećava dnevna proizvodnja. Ovo treba raditi sve dok se ne dostigne maksimum, tj. do trenutka u kome povećanje koncentrovanog dela obroka ne dovodi do veće proizvodnje mleka. Dostignut je maksimum i od tog trenutka proizvodnja lagano opada. Nije svejedno da li proizvodnja opada sa maksimalne od 25 l/dan ili od 20 l/dan, u prvom slučaju kada se saberu sve količine u standardnih 305 dana laktacije može se dobiti i po nekoliko stotina litara mleka više, što znači značajno veću ekonomsku dobit za proizvođača.

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

21.02.2024.

Predlog za osnivanje uprave za stočarstvo i ministarstva za preduzetništvo i zadruge

15.01.2024.

Raspisan Javni poziv za premiju za mleko za 4. kvartal 2023.

12.12.2023.

Kako kozje mleko utiče na zdravlje

11.12.2023.

Higijena smeštaja i držanja mladih pilića

07.12.2023.

Kravlje ili biljno mleko odlučite sami

28.11.2023.

Priprema ovaca za zimu

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca