Ishrana suprasnih krmača i nazimica

Period druge polovine graviditeta je vreme kada se mora posvetiti posebna pažnja ishrani suprasnih krmača i nazimica. U ovom periodu nazimice i mlade krmače uvećavaju svoju telesnu masu za oko 50 kg, a odrasle krmače oko 30-40 kg. U toku suprasnosti potrebe krmača stalno se uvećavaju, a dostižu svoj najviši nivo neposredno pred prašenje.  Ishranom u ovom periodu moraju se obezbediti potrebe za razvoj ploda (fetusa), reproduktivnih organa i mlečne žlezde. Deo materija i energije neophodan je za obezbeđenje osnovnih životnih funkcija i aktivnosti životinja tkz. uzdržane potrebe.

Potrebe za razvoj ploda u prvoj trećini graviditeta su male. Najveće potrebe za razvoj ploda su u poslednje tri nedelje, kada se u organizam prasadi ugrađuje skoro polovina od ukupne količine proteina i mineralnih materija. Ovo zahteva adekvatno povećanje količine  hrane koja služi pre svega za obezbeđenje potreba ploda, a zatim organizma majke. U slučaju kada organizam majke nije obezbeđen odgovarajućim količinama potrebnih materija i energije, potrebe ploda se obezbeđuju iz rezervnih materija krmače. Određene količine hrane treba obezbediti i za formiranje odgovarajućih telesnih rezervi. Potrebe ove vrste su za oko 1,5 puta veće od potreba za izgradnju ploda, a u neposrednoj su vezi sa trenutom kondicijom životinja.

Od pojedinih materija posebno su značajni proteini. Suprasne krmače i nazimice dobro koriste hranu, tako da se njihove potrebe u potpunosti mogu obezbediti sa oko 2 kg hrane koja sadrži 13-14%  proteina. Odstupanja od ovog zavise od kondicije krmača, starosti, uslova držanja i sastava obroka.

Ishrana suprasnih krmača i nazimica može se organizovati ishranom koncentratima uz dodatak određene količine zelene hrane, ishrana samo koncentratima, a ređe se koristi ishrana krompirom uz dodatak onih komponenata koje nedostaju u oboku. Na nekoliko dana pred prašenje treba započeti sa redukcijom količine hrane. Na sam dan prašenja treba u potpunosti izostaviti hranu, što veoma povoljno utiče na sam tok prašenja i naglo i preterano lučenje mleka.

 

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

15.07.2024.

Za ovu bolest vakcina je jedini spas

14.06.2024.

Afrička kuga širi se u selima kod Valjeva i Mionice

10.06.2024.

Surutka u ishrani svinja

27.05.2024.

Zbrinjavanje teladi nakon telenja

27.05.2024.

Šampioni Sajma u stočarstvu

14.05.2024.

Od skromnih početaka do impresivnih 28 grla goveda

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca