Razlika između nukleusa i komercijalne farme svinja

Postoje bitne razlike  između nukleusa i komercijalnih svinjarskih farmi , pa je važno poznavati ove standarde zbog organizacije proroizvodnje, genetskog progresa i ostvarivanja profita na farmi svinja.

* Nukleus kao baza zapata formira se isključivo od grla čistih rasa ili linija u okviru posmatranih rasa i striktno se koriste za proizvodnju hibridnih plotkinja i priplodnjaka;

*Jedno od primarnih načela je da sva grla svinja u postojećem nukleusu moraju biti potpuno zdrava-odnosno sa pozitivnim zdravstvenim biltenom, bez lečenja, a sa primenom   selektivne vakcinacije (Parvo,Clostridia i Vrbanac).Osnovni princip i kriterijum u nukleusu zasniva se na činjenici da semenski materijal mora biti zdrav;

* Osnovni princip za komercijalne farme je da imaju isključivo plotkinje u F1 generaciji, a koje se pare sa nerastovima terminalne rase čiji je konačan proizvod Za razliku od nukleusa,  zdravstveni  status i opseg vakcinacije grla je slobodan;

*Uopšteno posmatrano, kriterijumi selekcije su potpuno različiti u ova dva organizaciona-uzgajivačka Celokupna organizacija je odrađena kod izbora roditelja u čistoj rasi i roditelja koji će proizvoditi komercijalno potomstvo- skupina komercijalnih nazimica i krmača.

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

21.12.2020.

Nukleus – mala košnica

27.04.2020.

Kako upotrebiti kupljenu maticu

13.10.2017.

Iskustva pčelara sa nukleusom

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca