Smeštaj ovaca za proizvodnju jagnjećeg mesa

Pri izgradnji ovčarnika treba zadovoljiti sledeće uslove :

 • potrebna korisna površina po jednoj ovci je 1,5 m² (1,2 m² za odraslu ovcu, 0,15 m² za jagnje i 0,15 m² za jagnje izdvojeno u boksu);
 • površina jasala po grlu je 0,15 m²;
 • dužina jasala po grlu je 30 cm;
 • zapremina ovčarnika po grlu je 7,5 m³;
 • površina prozora po grlu je 0,10 m²;
 • površina ispusta po grlu je 1,5 m²;
 • površina ventilacionog otvora po grlu je 0,01 m².

Objekat kapaciteta 100 ovaca, osnovno stado, tri ovna, 20 šilježica za obnovu stada te 150 do 170 jagnjadi u jednom jagnjenju.

Osnovna proizvodnja je proizvodnja jagnjećeg mesa.

Staja je građena od drveta, pokrov može biti crep ili lesonit ploče.

Veličina objekta je 14 x 20 m.

Visina od poda do krova je u proseku 3 m.

Pod staje je zemljani, od nabijene ilovače u debljini od 20 cm, u blagom padu prema zidovima.

Ako se objekat gradi na vodonepropusnom zemljištu, ispod sloja ilovače potreno je ugraditi sloj šljunka debljine 20 cm. Prostirka je od slame, odnosno primenjuje se sistem držanja na dubokoj stelji. Dnevno je po ovci potrebno osigurati 0,25 kg slame. Staja se čisti jednom godišnje, u jesen ili proleće, kad ovce više ne borave u njoj.

Kroz sredinu staje prolazi hodnik za ishranu, širine 2 m.

Na početku i na kraju hodnika nalaze se vrata za nesmetani prolaz traktora. S leve i desne strane hodnika za ishranu nalaze se boksevi za ovce, i to :

 • tri boksa veličine 5 x 4,8 m, jedan boks 5 x 4,7 za smeštaj 16 do 17 ovaca u svakom;
 • jedan boks veličine 7,5 x 4,7 m za smještaj 20 ovaca;
 • jedan boks veličine 5 x 5 m za smeštaj 20 šilježica;
 • šest boksova za jagnjenje veličine 2 x 1,9 m i tri boksa veličine 2,5 x 2 m.

Na bočnim zidovima su prozori. Prozori se otvaraju oko središnje ose. Mogu biti metalni ili drveni.

Objekat je građen tako du su mu čeone strane okrenute u smeru sever – jug. Severna strana objekta, odnosno vrata, građena su od poda do plafona, a na južnoj strani vrata su visine 120 cm, tj. s južne strane objekat je poluotvoren. Na taj je način sprečen ulaz u objekat, hladnog vazduha sa severa, a zimi i nanošenje snega, a s južne je strane omogućen ulaz svežeg vazduha.

Jasle su osnovni deo opreme, njihova konstrukcija treba da omogući ishranu ovaca različitim hranivima (senom, silažom, senažom).

Pregrade u ovčarniku potrebne su u pojedinim fazama tehnološkog procesa za pregrađivanje i odvajanje pojedinih prostora. Najčešće se koriste dva tipa pregrada, i to pregrade za pregrađivanje prostora i pregrade za odvajanje jagnjadi.

Pojilice : Ovce se mogu napajati na više načina, od korita i kanti pa do automatskih pojilica.

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

15.07.2024.

Za ovu bolest vakcina je jedini spas

10.07.2024.

Polna zrelost ovaca

02.07.2024.

Ovca najplodnija na svetu

14.06.2024.

Afrička kuga širi se u selima kod Valjeva i Mionice

10.06.2024.

Surutka u ishrani svinja

27.05.2024.

Zbrinjavanje teladi nakon telenja

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca