ESCA vinove loze

Na području delovanja PSSS Negotin vizuelnim pregledom starijih zasada vinove loze, na lokalitetu sela Rečka, uočeno je prisustvo simptoma „ESCA“ vinove loze.

Eska je kompleksno i veoma destruktivno oboljenje vinove loze. Razlikuju se dva tipa bolesti: hronični tip bolesti se odlikuje sušenjem i opadanjem lišća, a akutni tip bolesti iznenadnim sušenjem čokota.

Prvi simptomi se manifestuju u vidu promena boja na listovima usled gubitka hlorofila. Kod belih sorti na listovima se obrazuju žućkaste pege, kod crvenih sorti te pege su crvenkasto smeđe boje dok zona oko lisnih nerava ostaje zelena. Takvi listovi imaju izgled „tigrovih šara“, postepeno se suše i opadaju pre vremena. Najdestruktivniji simptom eske je iznenadno sušenje (apopleksija) čokota i svih delova vinove loze, što se najčešće dešava u toku leta pri veoma visokim dnevnim temperaturama. Na poprečnom preseku drvenih delova loze može se uočiti centralna zona koja je svetlije boje i mekanije strukture, a okružena je tamnijom zonom drveta.

Ove promene nastaju usled infekcija patogenim gljivama Phaeomoniella chlamydospora, Stereum hirsutum, Phellinus igniarius, Phaeoacremonium minimum, Fomitiporia mediterranea i dr. koje se ostvaruju kroz rane nastale nakon oštre rezidbe ili nakon gradonosnih padavina.

Hemijske mere zaštite protiv ove bolesti nisu dale zadovoljavajuće rezultate. Najvažija je primena preventivnih mera zaštite kao što su:

-korišćenje sertifikovanih loznih kalemova,

-nakon orezivanja rane treba premazati kalemarskim voskom,

-vršiti dezinfekciju alata tokom rezidbe 70%  alkoholom,

-orezani materijal treba izneti iz vinograda i spaliti,

-nakon krčenja starih vinograda, voćnjaka ili šuma, treba ostaviti zemljište da odmara 2 do 6 godina, pogotovu ako je predhodni zasad bio zaražen bolestima drveta.

 

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

12.06.2024.

Primena tečnih đubriva u vinogradarstvu

04.06.2024.

Lobesia botrana – pepeljasti grožđani moljac

30.05.2024.

Čime zaštititi vinovu lozu

13.05.2024.

Sorta koja daje visokokvalitetna i vrhunska crvena vina

27.02.2024.

Gde je najbolje čuvati vino

19.02.2024.

Kako orezati vinovu lozu

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca