Krompirov moljac

Na području delovanje PSSS Beograd, usevi krompira se u zavisnosti od vremena setve i sortimenta nalaze u različitim fazama sazrevanja krtola i starenja. U ovom periodu krtole su izložene napadu kromprirovog moljca (Phthorimaea operculella). Na feromonskim klopkama je registrovano konstantno izlovljavanje leptira ove štetočine. U toku je preklapanje leta leptira treće i četvrte generacije. Dodatno povećanje brojnosti krompirvog moljca, odraziće se i na povećanje ošteženja krtola, te se stoga preporučuju sledeće mere:

U svim značajnim regijama gde se proizvodi krompir, na feromonskim klopkama koje su postavljene u useve krompira, beleži se povećanje ulova leptira krompirovog moljca u odnosu na predhodni period. U narednih nedelju dana se očekuje dodatno povećanje brojnosti kao posledica preklapanja leta leptira treće i četvrte generacije te štetočine, a samim tim i rizik od nastanka šteta.

U cilju zaštite krompira od krompirovog moljca preporučuju se sledeće mere:

 

U usevima gde je cima krompira suva i gde je u toku vađenje krompira, treba brzo ukloniti krtole sa parcele, i odložiti ih u magacine sa mrežom na otvorima i kontrolisanom temperaturom (ispod 10°C) kako bi se maksimalno smanjio direktan kontakt leptira sa krtolama i sprečilo polaganje jaja na njih. Skladišta krompira treba da su na svim otvorima obezbeđena gustim mrežama kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki i dalji razvoj moljca. Takođe je potrebno vršiti redovnu vizuelnu kontrolu krtola na prisustvo simptoma napada i eventualnu hemijsku zaštitu sa preparatom na bazi azadirahtina (Ozoneem trishul 1% EC) u koncentraciji 0,3% prilikom njihovog unošenja u skladište.

Na parcelama sa krompira gde cima još nije propala, preporučuje se održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem, kako bi se sprečilo stvaranje pukotina i zaštitile krtole pod zemljom, ali i primena insekticida:

 

  • Exirel (a.m. cijantraniliprol) u količini primene 0,1-0,125 l/ha (karenca 14 dana MBT2) ili
  • Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (a.m. cipermetrin) u količini primene 0,3 l/ha (karenca 14 dana MBT1) ili
  • Decis, Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) u količini 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana MBT1) ili
  • Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) u količini 0,3-0,5L/ha (karenca 7 dana MBT1) ili
  • Grom (a.m.lambda-cihalotrin) u količini 0,25L/ha (karenca 7 dana MBT 1) ili
  • Coragen 20 SC, Inecor 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u količini primene 0,15-0,2 l/ha (karenca 14 dana MBT2)
  • Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol i lambda-cihalotrin) u količini primene 0,3 l/ha (karenca 14 dana MBT2)  ili dr.

Prilikom odabira insekticida treba obratiti pažnju na karencu i na maksimalan broj tretmana, a hemijske tretmane bi najbolje bilo vršiti u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperature vazduha.

 

 

 

 

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

08.04.2024.

Zaštita od ovog patogena

27.03.2024.

Šta se dešava sa šećernom repom

10.01.2024.

Koliko su pesticidi štetni

25.12.2023.

Priručnik o sredstvima za zaštitu bilja u organskoj proizvodnji

24.11.2023.

ZAŠTITA STRNIH ŽITA OD GLODARA

20.11.2023.

Pesticidi u tank-miksu

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca