Objavljen Pravilnik za nabavku kvalitetnih priplodnih grla

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za podršku programu koji se odnosi na unapređenje konkurentnosti kroz investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku i vrsti podsticaja.

Podsticaji se odnose nabavku kvalitetnih priplodnih grla:

grla goveda: junica tovnih rasa uzrasta od deset do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci junica mlečnih i kombinovanih rasa uzrasta od 12 do 31 mesec u momentu izdavanja računa o nabavci bikova tovnih rasa uzrasta od 12 do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci steonih junica uzrasta od 12 do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci bikova mlečnih i kombinovanih rasa uzrasta od 36 do 72 meseca u momentu izdavanja predračuna za nabavku

grla ovaca i koza: ovaca – dviski uzrasta od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci koza- dviski uzrasta od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci dvisci uzrasta od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci grla svinja nazimica uzrasta do devet meseci u momentu izdavanja računa o nabavci suprasnih nazimica osemenjenih najkasnije do devet meseci u momentu izdavanja računa o nabavci, nerastova uzrasta do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci pčelinjih matica

Životinja koja je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje treba da bude  obeležena i registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo  i da ima pedigre, odnosno uverenje o poreklu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stočarstvo.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, imaju upisan odgovarajući stočni fond, izvršila su obnovu registracije za tekuću godinu i nalaze se u aktivnom statusu i to

 

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

 

2) preduzetnik;

3) privredno društvo;

4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;

5) srednja škola;

6) naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede

7) manastir i crkva.

Pravo na podsticaj se ostvaruje ukoliko je investiciju u kupovinu kvalitetnog priplodnog grla, odnosno kvalitetne priplodne pčelinje matice, koja je predmet zahteva u potpunosti realizovalo u periodu od dana isteka roka za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje po prethodnom javnom pozivu do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje po tekućem javnom pozivu.

Ustanova upisana u Registar odgajivačkih organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima, ostvaruje pravo na podsticaje za nabvaku bikova mlečnih i kombinovanih rasa i ako realizacija predmetna investicije nije započeta do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i ako ima predračun za nabaku bikova.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj u skladu sa Javnim pozivom, koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja. Tekst Javnog poziva objavljuje se na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, odnosno na zvaničnoj internet stranici Uprave. Podnosilac podnosi samo jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u kalendarskoj godini, za jednu ili više investicija.

Lice koje ispunjava opšte i posebne uslove za ostvarivanje prava na podsticaje u skladu sa ovim pravilnikom započinje ostvarivanje prava na podsticaje izborom i popunjavanjem odgovarajućeg elektronskog obrasca zahteva, u online formi, neposredno u okviru softverskog rešenja eAgrar, koji se potpisuje registrovanom šemom elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji podnosilac može da ostvari po zahtevu za jednu kalendarsku godinu iznosi:

1) 3.000.000 dinara – za nabavku kvalitetnih priplodnih grla ovaca i koza, svinja i pčelinjih matica

2) 5.000.000 dinara – za nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda (junica tovnih rasa, junica mlečnih i kombinovanih rasa , bikova tovnih rasa uzrasta, steonih junica)

3) 10.000.000 dinara – za nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda (bikova mlečnih i kombinovanih rasa)

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje („Službeni glasnik RSˮ, br. 48/18, 29/19, 48/19, 25/20 i 17/23).

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

15.04.2024.

Raspisan javni poziv za subvencije za kvalitetna priplodna grla

02.04.2024.

„Najdomaćin 2024“ u Lazarevcu

01.04.2024.

Raspisan javni poziv za premiju za mleko za prvi kvartal 2024. godine

22.03.2024.

Poljoprivrednicima na raspolaganju više kanala informisanja

20.03.2024.

Dođite na informativnu sesiju o IPARD sredstvima

19.03.2024.

Drugi poljoprivredni karavan „Najdomaćin 2024“ u petak stiže u Mladenovac

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca