Moljac paradajza

Najznačjnija štetočina paradajza, posebno kada je u pitanju proizvodnja u zatvorenom prostoru, je moljac paradajza (Tuta absoluta). Prezimi kao jaje, gusenica, ili odrasli leptir. Štetočina ima veliki broj generacija, i veliki reproduktivni potencijal. Dužuna razvoja jedne generacije zavisi od temperature, pa se sa porastom temperature životni ciklus skraćuje. Promena klimatskih uslova, visoke temperature, blage zime utiču povoljno na razvoj i aktivnost štetočine, prezimljavanje, i njenu raniju aktivnost s proleća. Leptirići sivobraon boje su aktivni noću. Danju se kriju između listova. Mala eliptična jaja ženke polažu uglavnom na listove. Jaja su beličastokrem boje, a prema piljenju dobijaju žutonarandžastu boju. Larve su žućkastokrem boje. Imaju četiri razvojna stupnja. Sa razvojem od drugog ka četvrtom stupnju dobijaju zelenkastu boju, sa ružičastim primesama. Imaju tamnu glavu i jasnu dvodelnu tamnu šaru na prvom grudnom segmentu. Larve se hrane svim nadzemnim delovima paradajza i pričinjavaju velike štete. Usled njihove ishrane mezofilom lista, nastaju karakteristična oštećenja, široke mine nedefinisanog oblika. Ubušuju se i u stablo, i u zelene i zrele plodove, u kojima izgrizaju plitke galerije. Napadnuti plodovi gube tržišnu vrednost i podložni su napadu patogena prouzrokovača truleži ploda. Lutka je u početku zelenkasta, a kasnije smeđa, a obrazuje se u zemljištu, minama ili na površini listova.

Paradajz je ugrožen u svim fazama razvoja, od rasada do biljaka u plodonošenju. Mogu biti napadnuti tek formirani plodovi. Od moljca paradajza najugroženija je druga sadnja paradajza u zatvorenom prostoru. Feromonskim klopkama registruje se prisustvo, prati brojnost populacije štetočine, vrši izlovljavanje. Vizuelnim pregledom uočava se  prisustvo položenih jaja, larvi, oštećenja nastala njihovom ishranom. U cilju kontrole štetočine treba primeniti sve raspoložive mere borbe: plodosmena paradajza sa biljkama koje nisu domaćini moljca paradajza, a u plastenicima razmak 6-7 nedelja između dva ciklusa proizvodnje, obrada zemljišta,  postavljanje vodenih klopki kojima je moguće masovnije izlovljavanje štetočine, uklanjanje i uništavanje napadnutih  listova i plodova, uništavanje biljnih ostataka nakon završenog ciklusa proizvodnje, uništavanje korova, postavljanje mreža protiv insekata  na ulazu u objekte i mesta provetravanja, sprovođenje mera zaštite primenom registrovanih insekticida (preparati aktivne materije hlorantraniliprol, hlorantraniliprol+lambda–cihalotrin, hlorantraniliprol+abamektin, emamektin benzoat ili metoksifenozid). Preporučuje se primena insekticida sa aktivnim materijama različitog mehanizma delovanja.  Pri primeni hemijskih mera zaštite, treba se obavezno pridržavati uputstva o korišćenju pesticida, propisane karence. Primena bioloških mera poput predatorskih stenica Macrolophus pygmaeus i Nesidiocoris tenuis, je takođe značajna mera.

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

17.07.2024.

Potrebni uslovi za gajenje rotkvice

17.07.2024.

Navodnjavanje paprike

03.07.2024.

Najbolji način gajenja rotkvice

03.07.2024.

Koliko je paradajzu potrebno vode

24.06.2024.

Zaštita povrtarskih useva od puževa

18.06.2024.

Priprema zemljišta za proizvodnju povrća

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca