Kako protiv pamukove sovice

To je polifagna štetočina koja pojedinih godina može naneti značajne štete. Na razvoj i masovno razmnožavanje ove sovice povoljno utiču više temperature i padavine s proleća i visoke temperature tokom letnjih meseci.T ipična je suptropska vrsta, a u naše krajeve leptiri doleću sa područja Mediterana koji se, ovde dalje razmnožavaju i priključuju malobrojnim lokalnim populacijama. Prednja krila leptira su svetložuta, a zadnja su svetlija. Boja gusenice jako varira, u osnovi je svetlozelena i žuta do crvenkastomrka. Odrasle jedinke su duge 35-40mm.Tokom godine razvija 2-3 generacije, prezimljava u zemljištu u stadijumu gusenice ili lutke. Leptiri se sreću od sredine maja pa sve do početka septembra, a u većoj meri maja, juna i tokom avgusta meseca. Celokupno razviće jedne generacije, tokom leta završava se za 25-40 dana. Gusenice su veoma polifagne, hrane se na oko 250 raznih gajenih i spontanih vrsta biljaka.

U najpovoljnije biljke za razviće sovice u našim krajevima ubrajaju se paradajz, paprika, kukuruz, suncokret, duvan, pasulj, lucerka.

Štete nanosi gusenica hraneći se najpre lišćem, ali se kasnije ubušuje u plod (gusenice II i III generacije), hrane se njegovim sadržajem i prljajući plod izmetom. Ovakvi plodovi (paradajz, paprika) su podložni brzoj truleži usled naseljavanja bakterija roda Pectobacterium-prouzrokovači vlažne truleži. Oštećeni plodovi nisu pogodni za upotrebu. Na poljima pod kukuruzom može biti oštećeno 30-80% klipova. Gubici se uvećavaju jer su oštećeni klipovi podložni prodiranju patogena – prouzrokovača bolesti. Klipovi kukuruza manje stradaju od gusenica ukoliko su zaštićeni dugom i kompaktnom komušinom.

Suzbija se agrotehničkim i hemijskim merama. Od agrotehničkih mera značajno je uništavanje korova i duboka obrada zemljišta. Hemijsko suzbijanje podrazumeva primenu insekticida u mlađim stupnjevima razvića gusenice.Vreme tretiranja kod povratarskih biljaka (paradajz, paprika) se određuje na osnovu pregleda biljaka koji počinje pred cvetanje. Kada se nađu prva jaja počinje se sa primenom piretroida. Najvažnije je suzbiti mlade gusenice pre ubušivanja u plodove. Kasniji tretmani nemaju zadovoljavajući efekat.

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

10.04.2024.

Kako sprečiti poleganje rasada

26.12.2023.

Virus smeđe naboranosti paradajza

30.11.2023.

Gajenje salate u plastenicima

21.11.2023.

Kako je ovo moguće?

23.10.2023.

Kada je vreme za vađenje rena

17.10.2023.

Uspešna proizvodnja paradajza

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca