Ovu su hemijske mere suzbijanja štetočina uljane repice

Lisna osa je redovna štetočina uljane repice u jesen. U godinama intenzivne pojave može da izazove golobrst, potpuno uništavanje i preoravanje useva. Odrasle larve su veoma proždrljive. Najveće štete prave u periodu toplog i suvog vremena, dok hladno i vlažno vreme sprečava razvoj i napad larvi lisne ose na uljanoj repici. Lišće izgrizaju između nerava, a zatim ga skeletiraju, tako da ostaje samo glavna nervatura i patrljci na ruinama od biljaka.

LISNE VAŠI (Aphididae)     Direktne štete usevima nanose tako što sisaju sokove biljaka, međutim mnogo značajnije štete mogu prouzrokovati kao vektori fitopatogenih virusa. Tokom proteklih nekoliko sezona je u našoj zemlji potvrđeno prisustvo virusa žutice postrne repe (turnip yellows virus, TuYV). Simptomi zaraze virusom su crvenilo ivice lista, žutilo ili crvenilo lista između nerava.

BUVAČI (Phyllotreta sp.).

Prisustvo buvača na uljanoj repici može da se utvrdi vizuelnim pregledom lišća na kojem se uočavaju oštećenja (kao na slici). Potrebno je reagovati na vreme jer jači napad usporava porast biljke i povećava osetljivost na izmrzavanje.

U početnim fazama razvoja uljane repice značajne štete mogu naneti odrasle jedinke kupusnih buvača koje se hrane lisnom masom tako što prave jamičaste otvore sa gornje strane lišća. Štete pričinjavaju i larve, naročito crvenoglavog repičinog buvača (Psylliodes chrysocephala) koje se ubušuju u lisne drške unutar kojih se hrane i mogu usporiti razvoj biljaka ili dovesti do kržljanja i uginjavanja biljaka zbog povećane osetljivosti na izmrzavanje.

Hemijske mere suzbijanja navedenih štetnih insekata treba izvoditi po postizanju pragova štetnosti:

Repičina lisna osa – 1 pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po m²

Lisne vaši – 20 % infestiranih biljaka lisnim vašima u fazi uljane repice od kotiledona do 6 razvijenog lista

Buvači – 5-10 % pojedene lisne površine.

Proizvođačima uljane repice se preporučuju redovni obilasci useva uljane repice i po potvrdi prisustva štetnih insekata i po postizanju navedenih pragova štetnosti, primena hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida. U usevima uljane repice su za suzbijanje repičine lisne ose registrovani sledeći insekticidi: Decis 2,5 EC, (deltametrin) 0,2-0,3 l/ha, Grom (lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha.

 

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

22.01.2024.

Agrotehnika jarog ječma

11.01.2024.

Pregled štetočina u zasadima tokom zimskog perioda

22.12.2023.

Suva trulež na uljanoj repici

05.12.2023.

U kakvom su stanju usevi ozimih strnih žita u Pirotskom kraju

02.11.2023.

STANJE KRMNIH USEVA I RADOVI TOKOM ZIME

27.10.2023.

Kada je vreme za setvu pšenice

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca