STANJE KRMNIH USEVA I RADOVI TOKOM ZIME

Setva krmnih useva i njihovih mešavina obavljena je u optimalnom roku. Zbog suše su osnovna obrada, priprema zemljišta i setva bile otežane, a klijanje i nicanje usporeno i neujednačeno.

U zavisnosti od vremena setve, ozimi stočni grašak je u fazi nicanja. Biljke sa pet pravih listova spremne su da prežive i težu zimu. U rano proleće ove biljke treba prihraniti sa 100-150kg/ha KAN-om.

Ozima grahorica je u fazi nicanja ili dva do tri prava lista. Rano u proleće treba prihraniti sa 100-200 kg/ha azotnim đubrivima.

Što se tiče stočnog kelja, on je ranije posejan ,i sada se nalazi u pogodnoj fazi za prezimljavanje, biljke su sa četiri do osam listova.Stočni kelj bi trebalo u toku zime ili u rano proleće prihra- niti sa 200-300 KAN-a po hektaru.

Letnja- jesenja setva lucerke je bila u sušnom periodu, tako da je nicanje lucerke bilo neujednačeno i slabije na lošije pripremljenim parcelama. Usevi stare lucerke nalaze se u različitim fazama, neka je pokošena, a neka ima 20-tak cm., pa je treba pokositi i po mogućnosti ukloniti masu dok je još lepo vreme.Ovakvim postupkom biljke lucerke se iznuruju i dobro podnose izmrzavanje.

Negom svih ovih kultura u fazi mirovanja- suzbijanjem glodara, odgovarajućom zaštitom od korova, postiže se održavanje useva u dobroj kondiciji, visoki prinosi zelene krme i sena, i obezbediće se dovoljne količine kvalitetne stočne hrane u sledećoj godini.

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

22.01.2024.

Agrotehnika jarog ječma

05.12.2023.

U kakvom su stanju usevi ozimih strnih žita u Pirotskom kraju

27.10.2023.

Kada je vreme za setvu pšenice

16.10.2023.

Razgradnja žetvenih ostataka dodavanjem bakterija i gljiva humifikatora

09.10.2023.

Ovu su hemijske mere suzbijanja štetočina uljane repice

21.09.2023.

Berba i čuvanje kukuruza

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca