Održana Konferencija „Hrana bez ostataka pesticida“

Problem ostataka pesticida u hrani star je koliko i sama upotreba pesticida. Ova tema svakim danom postaje sve važnija usled brojnih istraživanja koja dokazuju i otkrivaju nova saznanja o njihovom štetnom uticaju na čoveka i na životnu sredinu. Između ostalog, ostaci pesticida su i sve češća prepreka u međunarodnoj trgovini, uzrokujući velike ekonomske gubitke našim poljoprovrednim proizvođačima i štetu privredi uopšte.

U potrazi za odgovorima na ova i druga pitanja, sertifikaciono telo „RMS 001“ i Građanska inicijativa za razvoj sela „Kladenac“, uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, organizovalo je konferenciju pod nazivom „Hrana bez ostataka pesticida.“ Konferencija se održala u  Beogradu.

Profesor dr Slobodan Milenković, se obratio prisutnima i govorio o konvencionalnim hemijskim pesticidima.

On je tom prilikom istakao da je svetska proizvodnja pesticida rasla, i kako da se racionalno koriste.

Procenjuje se da od ukupne količine primenjenih pesticida, samo 0,1% završi na ciljnim organizmima, dok 99,9% završi u životnoj sredini (na tretiranim ili okolnim biljkama, zemljištu i sl.);

Ostaci pesticida u hrani su zakonski regulisani, kroz definisanje Maksimalno Dozvoljene Količine (MDK) ostataka pesticida. MDK u hrani se definiše za pojedinačne pesticide tj. aktivne supstance;

Na jednom prehrambenom proizvodu često se mogu naći ostaci više aktivnih supstanci. Takođe, čovek tokom dana konzumira više različitih prehrambenih proizvoda (hleb, žitarice, ulje, povrće, voće i sl.), tako da je svakodnevno izložen uticaju velikog broja različitih aktivnih supstanci, odnosno tzv. „Koktel“ efektu, kroz njihov kumulativni (zbirni) efekat i sinergijski (združeni, pojačani) efekat;

Osim Maksimalno Dozvoljenih Količina za pojedinačne aktivne materije, nijedno zakonodavstvo na svetu nema definisani maksimalni broj aktivnih materija koje se mogu naći na jednom proizvodu;

Iako su dokazani i prepoznati kao problem bezbednosti proizvoda od strane EFSA (European Food Safety Agency) pre više od 10 godina, kumulativni i sinergijski efekti pesticida još uvek nisu uzeti u obzir prilikom definisanja zakonskog okvira iz oblasti ostataka pesticida i bezbednosti hrane;

Sa druge strane, kada je reč o hrani za bebe i decu do 3 godine starosti, međunarodni propisi (EU, RS i dr.) definišu da ona ne sme sadržati ostatke nijednog pesticida iznad 0.01mg/kg;

ZAŠTO JE ONDA DOZVOLJENO DA HRANA ZA ODRASLE SADRŽI OSTATKE PESTICIDA???

Dok pitanje ostataka pesticida ne bude rešeno na kvalitetniji (precizniji i pouzdaniji) način kroz zakonodavni okvir, Građanska inicijativa za razvoj sela „Kladenac“ i sertifikaciono telo „RMS 001“, potrošačima i najširoj javnosti predstavljaju mogućnost hrane „Bez ostataka pesticida“, sertifikovane kroz privatnu, dobrovoljnu šemu sertifikacije;

Hrana „Bez ostataka pesticida“ je ona hrana koja provereno i dokazano ne sadrži ostatke pesticida (uz granicu detekcije, odnosno kvantifikacije od 0.01mg/kg, u skladu sa zakonodavstvom Srbije i EU);

Provera nivoa ostataka se vrši detaljnim laboratorijskim ispitivanjima koje sprovode akreditovane i ovlašćene laboratorije. Potvrdu statusa proizvoda „Bez ostataka pesticida“, za potrebe transparentnosti i tržišta, izdaje u obliku sertifikata ovlašćeno sertifikaciono telo („RMS 001“ doo), a trenutni status proizvoda se može proveriti u bazi podataka na linku https://database.rms001.com/;

Sertifikacija hrane „Bez ostataka pesticida“ se odvija unutar Sistema za praćenje ostataka pesticida („Residues Monitoring System“ ili RMS) pod nazivom „Manje je Više“, kroz više koraka, od kojih su najznačajniji: Inicijalna poseta, na osnovu koje se kreira Anliza rizika i Plan uzorkovanja; Uzorkovanje proizvoda i njihovo laboratorijsko ispitivanje na ostatke pesticida; Izdavanje sertifikata (u slučaju da analiza ne detektuje ostatke pesticida) i Nadzor nad izdatim sertifikatom: dalje uzorkovanje proizvoda (koje može biti i sa tržišta, odnosno iz prometa), kontrola količina prodatih sertifikovanih proizvoda (kroz bazu podataka, provere na terenu) i sl.

Nakon izdavanja sertifikata, proizvođač ima pravo da sertifikovane proizvode označi logoom „Bez ostataka pesticida“, koji je u Zavodu za intelektualnu svojinu zaštićen kao „Žig Garancije“, pod registracionim brojem 81620, odlukom od 30.11.2021. godine.

Sistem za praćenje ostataka pesticida „Manje je Više“ i Žig Garancije „Bez ostataka pesticida“, kao pravac Održivog razvoja poljoprivrede i tržišta hrane

 

Manje pesticida = Više koristi po životnu sredinu i biodiverzitet (EKOLOŠKI ASPEKT)

Manje pesticida = Više koristi po zdravlje potrošača (DRUŠTVENI ASPEKT)

Manje pesticida = Više poverenja kod kupaca (DRUŠTVENO-EKONOMSKI ASPEKT)

Manje pesticida = Više potražnje & prodaje (EKONOMSKI ASPEKT)

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

10.01.2024.

Koliko su pesticidi štetni

04.12.2023.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo pravilnik za obuku korisnika pesticida

20.11.2023.

Pesticidi u tank-miksu

09.11.2023.

Zabranjena upotreba 113 preparata za zaštitu bilja

05.11.2023.

Konferencija „Hrana bez ostataka pesticida“

18.08.2023.

PESTICIDI NA BAZI HLORPIRIFOSA DOZVOLJENI SAMO ZA ŠEĆERNU REPU

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca