Održana Konferencija „Hrana bez ostataka pesticida“

Problem ostataka pesticida u hrani star je koliko i sama upotreba pesticida. Ova tema svakim danom postaje sve važnija usled brojnih istraživanja koja dokazuju i otkrivaju nova saznanja o njihovom štetnom uticaju na čoveka i na životnu sredinu. Između ostalog, ostaci pesticida su i sve češća prepreka u međunarodnoj trgovini, uzrokujući velike ekonomske gubitke našim poljoprovrednim proizvođačima i štetu privredi uopšte.

U potrazi za odgovorima na ova i druga pitanja, sertifikaciono telo „RMS 001“ i Građanska inicijativa za razvoj sela „Kladenac“, uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, organizovalo je konferenciju pod nazivom „Hrana bez ostataka pesticida.“ Konferencija se održala u  Beogradu.

Profesor dr Slobodan Milenković, se obratio prisutnima i govorio o konvencionalnim hemijskim pesticidima.

On je tom prilikom istakao da je svetska proizvodnja pesticida rasla, i kako da se racionalno koriste.

Procenjuje se da od ukupne količine primenjenih pesticida, samo 0,1% završi na ciljnim organizmima, dok 99,9% završi u životnoj sredini (na tretiranim ili okolnim biljkama, zemljištu i sl.);

Ostaci pesticida u hrani su zakonski regulisani, kroz definisanje Maksimalno Dozvoljene Količine (MDK) ostataka pesticida. MDK u hrani se definiše za pojedinačne pesticide tj. aktivne supstance;

Na jednom prehrambenom proizvodu često se mogu naći ostaci više aktivnih supstanci. Takođe, čovek tokom dana konzumira više različitih prehrambenih proizvoda (hleb, žitarice, ulje, povrće, voće i sl.), tako da je svakodnevno izložen uticaju velikog broja različitih aktivnih supstanci, odnosno tzv. „Koktel“ efektu, kroz njihov kumulativni (zbirni) efekat i sinergijski (združeni, pojačani) efekat;

Osim Maksimalno Dozvoljenih Količina za pojedinačne aktivne materije, nijedno zakonodavstvo na svetu nema definisani maksimalni broj aktivnih materija koje se mogu naći na jednom proizvodu;

Iako su dokazani i prepoznati kao problem bezbednosti proizvoda od strane EFSA (European Food Safety Agency) pre više od 10 godina, kumulativni i sinergijski efekti pesticida još uvek nisu uzeti u obzir prilikom definisanja zakonskog okvira iz oblasti ostataka pesticida i bezbednosti hrane;

Sa druge strane, kada je reč o hrani za bebe i decu do 3 godine starosti, međunarodni propisi (EU, RS i dr.) definišu da ona ne sme sadržati ostatke nijednog pesticida iznad 0.01mg/kg;

ZAŠTO JE ONDA DOZVOLJENO DA HRANA ZA ODRASLE SADRŽI OSTATKE PESTICIDA???

Dok pitanje ostataka pesticida ne bude rešeno na kvalitetniji (precizniji i pouzdaniji) način kroz zakonodavni okvir, Građanska inicijativa za razvoj sela „Kladenac“ i sertifikaciono telo „RMS 001“, potrošačima i najširoj javnosti predstavljaju mogućnost hrane „Bez ostataka pesticida“, sertifikovane kroz privatnu, dobrovoljnu šemu sertifikacije;

Hrana „Bez ostataka pesticida“ je ona hrana koja provereno i dokazano ne sadrži ostatke pesticida (uz granicu detekcije, odnosno kvantifikacije od 0.01mg/kg, u skladu sa zakonodavstvom Srbije i EU);

Provera nivoa ostataka se vrši detaljnim laboratorijskim ispitivanjima koje sprovode akreditovane i ovlašćene laboratorije. Potvrdu statusa proizvoda „Bez ostataka pesticida“, za potrebe transparentnosti i tržišta, izdaje u obliku sertifikata ovlašćeno sertifikaciono telo („RMS 001“ doo), a trenutni status proizvoda se može proveriti u bazi podataka na linku https://database.rms001.com/;

Sertifikacija hrane „Bez ostataka pesticida“ se odvija unutar Sistema za praćenje ostataka pesticida („Residues Monitoring System“ ili RMS) pod nazivom „Manje je Više“, kroz više koraka, od kojih su najznačajniji: Inicijalna poseta, na osnovu koje se kreira Anliza rizika i Plan uzorkovanja; Uzorkovanje proizvoda i njihovo laboratorijsko ispitivanje na ostatke pesticida; Izdavanje sertifikata (u slučaju da analiza ne detektuje ostatke pesticida) i Nadzor nad izdatim sertifikatom: dalje uzorkovanje proizvoda (koje može biti i sa tržišta, odnosno iz prometa), kontrola količina prodatih sertifikovanih proizvoda (kroz bazu podataka, provere na terenu) i sl.

Nakon izdavanja sertifikata, proizvođač ima pravo da sertifikovane proizvode označi logoom „Bez ostataka pesticida“, koji je u Zavodu za intelektualnu svojinu zaštićen kao „Žig Garancije“, pod registracionim brojem 81620, odlukom od 30.11.2021. godine.

Sistem za praćenje ostataka pesticida „Manje je Više“ i Žig Garancije „Bez ostataka pesticida“, kao pravac Održivog razvoja poljoprivrede i tržišta hrane

 

Manje pesticida = Više koristi po životnu sredinu i biodiverzitet (EKOLOŠKI ASPEKT)

Manje pesticida = Više koristi po zdravlje potrošača (DRUŠTVENI ASPEKT)

Manje pesticida = Više poverenja kod kupaca (DRUŠTVENO-EKONOMSKI ASPEKT)

Manje pesticida = Više potražnje & prodaje (EKONOMSKI ASPEKT)

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

13.06.2024.

Konferencija pod nazivom “Pametna poljoprivreda“

10.01.2024.

Koliko su pesticidi štetni

04.12.2023.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo pravilnik za obuku korisnika pesticida

20.11.2023.

Pesticidi u tank-miksu

09.11.2023.

Zabranjena upotreba 113 preparata za zaštitu bilja

05.11.2023.

Konferencija „Hrana bez ostataka pesticida“

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca