Određivanje šećera u širi

U praksi su najčešće u upotrebi fizičke metode, dok se određivanje šećera hemijskom metodom koristi samo u specijalnim ispitivanjima, pri čemu se najčešće koristi metoda po Bertrandu. Za određivanje šećera pomoću fizičkih metoda koriste se refraktrometri i širomeri. Refraktrometrom se na skali direktno očitava sadržaj suve materije. S obzirom da u širi najveći deo suve materije čine šećeri, to se očitana vrednost izražava kao % šećera u širi.

Za nešto preciznija merenja šećera u širi koriste se stabilni refraktrometri po ABBE-u sa kojima se radi u laboratoriji. Za merenje šećera na terenu koriste se mobilni (ručni) refraktrometri. Njima se može utvrditi sadržaj šećera u svakoj pojedinačnoj bobici.

Za precizne podatke treba uzeti prosečan uzorak bobica sa više grozdova i sa raznih delova grozda. Ručni refraktrometri su podešeni za rad na temperaturi od 20ºC. Princip rada refraktrometra kao optičkog instrumenta se zasniva na nejednakom prelamanju svetlosti pri prolazu kroz dve sredine različite gustine (vazduh i šira). Ugao pod kojim se svetlosni zrak lomi zavisi od gustine šire. Što je gustina šire veća, prelamanje svetlosti je veće. Na skali refraktrometra je obično naznačen indeks prelamanja svetlosti (indeks refrakcije) i  procenat suve materije.

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

19.02.2024.

Kako orezati vinovu lozu

12.02.2024.

Otkrivamo vam  šta znače oznake na etiketama na flaši

16.01.2024.

Famozna oranž vina

10.01.2024.

Da li znate koliko je potrebno grožđa za jednu flašu vina?

27.11.2023.

Vodimo vas na Ogledno dobro Radmilovac

15.11.2023.

UTICAJ NISKIH TEMPERATURA NA VINOVU LOZU

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca