Gajenje salate u plastenicima

Proizvodnja salate u plasteniku je jedna od zastupljenijih kultura koju proizvođači gaje nakon skidanja paradajza , krastavca i paprike. Proizvodnja salate u zaštićenom prostoru počinje u drugoj polovini septembra i traje sve do kraja aprila. Salata posejana krajem decembra i početkom janara meseca pristiže za berbu krajem marta i početkom aprila. Karakteriše je kratak vegetacioni period od 50 do 120 dana, što zavisi od sortimenta. Veliki broj proizvođača salatu gaji kao indikator plodnosti zemljišta. Salata nema velike zahteve prema hranjivima ali itekako pokaže nedostatak ili suvišak određenih elemenata u zemljištu. Salati kao predkulture odgovaraju sve povrtarske kulture đubrene stajnjakom. Najbolje joj odgovaraju humusna zemljišta neutralne pH vrednosti. Osnovna obrada se sastoji od prvog prolaska frezom, zatim se radi osnovno đubrenje  i drugi prelazak frezom. Potrebno je da se dobije sitno mrvičasta struktura. Osnovno đubrenje obavlja se sa mineralnim đubrivima formulacije 1:2:3, npr. 8:16:24 ili 7:14:21 u količini 1,5-2 kg/10 ari. Naravno je potrebno pre toga uraditi agrohemisku analizu. Pre rasađivanja obavlja se navodnjavanje do 90% PVK. Prvo navodnjavanje se sprovodi 5-7 dana od rasađivanja sa normom 15 -20 mm. Uz prvo navodnjavanje , ako je zemljište slabo obezbeđeno fosforom, vrši se prihranjivanje fosfornim đubrivom 1:3:1 za bolje ukorenjavanje.

U fazi 6-8 listova obavlja se prihrana KAN-om ili AN-om u količini od 0,8-1,2 kg/10 ari. Najbolji način navodnjavanja i prihrane je sistemom kap po kap, zbog uštede vode i  manjeg isparavanja. Navodnjavanje kišenjem se naročito ne preporučuje u fazi formiranja glavice, jer dolazi do nakupljanja vode između listova glavice koje podstiče razvoj bolesti, pre svega truleži. Preporučuje se svakodnevno provetravanje.

Salata je veoma osetljiva na nedostatak azota i kalijuma, ali i ovi elementi u suvišku pokazuju simptome na listovima što naravno umanjuje njihovu tržišnu vrednost. Zbog toga se i kaže da je indikator plodnosti.

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

18.06.2024.

Priprema zemljišta za proizvodnju povrća

17.06.2024.

Navodnjavanje i prihrana paprike

10.06.2024.

Vreme za setvu rasada kasnog kupusa

19.04.2024.

Najdomaćin: Prilika za dobru zaradu

10.04.2024.

Kako sprečiti poleganje rasada

21.11.2023.

Kako je ovo moguće?

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca