Rizik kasne setve pšenice

Na četiri opštine  koje prati naša služba( Šabac, Bogatić, Vladimirci i Koceljeva) ove godine posejano je se oko 24000 ha. Pšenica zauzima drugo mesto po sejanim površinama i zato joj se mora posvetiti puna pažnje tokom vegetacije.

Postoje jako prinosne sorte ali njihov potencijal se ne iskoristi ni približno. Na vremenske prilike nemožemo da utičemo ali zato prilagođavanje tehnologije gajenja sortimentu mogu se postići značajne rezerve za povećanje prinosa. U najznačajnije agrotehničke mere ubrajaju se: plodored, sistem obrade i pripreme zemljišta za setvu, đubrenje izbor sorte, vegetacioni prostor, mere nege tokom vegetacije, vreme setve.

Prema istraživanjima činilac“vreme setve“ odnosno optimalni rok setve je jedan od najvažnijih faktora koji najviše imaju uticaja na prinos. Vremenom setve utiče se na dužinu vegetacije posebno na bokorenje, odnos nadzemnog dela biljke i korena, visinu, stepen iskorišćavanja NPK đubriva, otpornost na bolesti, prezimljavanje. Pšenica ima posebne zahteve prema svetlosnim i toplotnim uslovima i setvom van optimalnog roka, direktno se utiče na visinu prinosa.Zakasnela setva, posebno ako se radi u novembru pa čak i u decembru, daće biljke koje će biti nežne, male, neotporna na veoma niske temperature (ako se jave) ili u sušnim uslovima u proleće u fazi nalivanja zrna, daće manji broj zrna po klasu što sve direkto utiće na smanjenje prinosa. Ukoliko dođe do povećanja temperature od februara meseca do kraja vegetacije, biljke će se brže razvijati, prolaziće skraćeno kroz faze organogeneze,čime se faza bokorenja skraćuje i time direkto utiće na  prinos jer se tu formiraju glavni elementi prinosa. Veoma često pitanje se javlja vezano za rok setve, do kada se može sejati. Može se sejati do perioda kada će dati prinos iznad granice rentabiliteta, tako da je najbolji rok sejati od 11-20 oktobra(grupa naučnika NS Instituta radila istraživanja). Preporuka za setvu je i setva deklarisanog semena, gde već u startu dajemo prednost da se postigne željeni sklop biljaka po m², kao i zaštita od bolesti.

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca