Prostorije za čuvanje ratarskih proizvoda

Uspeh u procesu čuvanja primarnih i sekundarnih poljoprivrednih proizvod a zavisi od poznavanja njihivih fizičkih, hemiskih i fizioloških osobina. Ove osobine zavise od uslova uspevanja primenjene agrotehnike u proizvodnji pojedihih vrsta,a posebno od vremena i načina berbe vrste i načina čuvanja.

U kvalitetnim skladišnim prostorima su negativne promene osobina poljoprivrednih proizvoda svedene na minimum.

Čuvanje ratarskih proizvoda predstavlja jedan od značajnih segmenata u ratarskoj proizvodnji. Samo pravilnim skladištenjem može se sačuvati kvalitet proizvoda. Tokom čuvanja  u skladištu može doći do različitih gubitaka,koji zavise od bioloških osobina proizvoda, uslova skladištenja i stručnosti osoba koje rade u skladištu. Dobro uskladišteni poizvodi mogu se sačuvati od nepovoljnih uticaja okoline, osnovno od gubitaka kao posledice njihovog kvarenja. Za prijem, čiščenje i pavilno spremnje robe u skladištu sva odgovornost je na skladištaru koji organizuje sve poslove i zadatke vezane za prijem robe, slaganje i ekonomično korišćenje prostora u skladištu.

Skladišta ratarskih proizvoda mogu se definisati kao objekti u kojima se pri određenim uslovima roba sprema u cilju čuvanja, pa i povećanja njegovog kvaliteta do trenutka dalje upotrebe. Prostorije  za čuvanje  ratarskih proizvoda mogu se podeliti na nekoliko načina. Opšta podela izvršena je prema karakteru proizvoda koji se čuva. U skladišnim prostorijama mogu se čuvati zrnasti proizvodi ,korenasto’krtolasti, sirovine za tekstilnu industriju, proizvodi ostalih biljaka za tehničku preradu, suva voluminizirana stočna hrana, sveža voluminozna hrana kao i sporedni ratarski proizvodi.

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca