Kako do prava na refakciju za poljoprivredno gorivo

Počinje izdavanje fiskalnih računa licima koja ostvaruju pravo na refakciju plaćene akcize na motorno gorivo koje se koristi u poljoprivredne svrhe.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama uveden je nov član 39g kojim je, pod definisanim uslovima, propisano pravo na refakciju plaćene akcize na motorno gorivo koje se koristi u poljoprivredne svrhe. Zahtev za ostvarivanje prava na refakciju po navedenom osnovu podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja.

S tim u vezi, uvedene se posebne identifikacione oznake koje izdavalac fiskalnog računa, počev od 01. januara 2024. godine, s obzirom na to da se na nabavke koje se izvrše počev od ovog datuma može ostvariti pravo na refakciju akcize na motorno gorivo koje se koristi u poljoprivredne svrhe, unosi u polje namenjeno za identifikaciju kupca na sledeći način:

14:PIB – Pravno lice ili preduzetnik koji je identifikovan Poreskim identifikacionim brojem (PIB) i ima poljoprivredno gazdinstvo – ova oznaka se unosi za pravna lica, odnosno preduzetnike koji imaju dodeljen devetocifreni PIB;

15:JMBG- Domaće fizičko lice –preduzetnik poljoprivrednik odnosno preduzetnik drugo lice u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, koje je identifikovano JMBG-om i ima poljoprivredno gazdinstvo – ova fizička lica vode poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dohodak građana i obveznici su poreza na prihode od samostalne delatnosti;

16:BPG Fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji nije obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti i koje je identifikovano jedinstvenim brojem poljoprivrednog gazdinstva (BPG) – ova lica nisu u obvezi da vode poslovne knjige u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana i nisu obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Obveznici fiskalizacije koji nisu u mogućnosti da do navedenog datuma obezbede tehničke uslove da na opisani način izdaju fiskalne račune mogu u periodu počev od 1. januara 2024. godine pa do zaključno sa 31. januarom 2024. godine u fiskalnim računima umesto opisanih oznaka unositi sledeće oznake:

10:PIB – Za pravno lice ili preduzetnika koji je identifikovan Poreskim identifikacionim brojem (PIB) i ima poljoprivredno gazdinstvo – ova oznaka se unosi za pravna lica, odnosno preduzetnike koji imaju dodeljen devetocifreni PIB, a za koje je izmenama tehničkog uputstva predviđena identifikaciona oznaka 14:PIB.

11:JMBG – Za sva lica koja imaju poljoprivredno gazdinstvo, a nije im dodeljen devetocifreni PIB (obuhvata sva lica za koja je izmenama Tehnikog uputstva predviđena identifikaciona oznaka 15:JMBG i 16:BPG).

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

18.07.2024.

Postignut dogovor sa poljoprivrednicima

08.07.2024.

Raspisana dva javna poziva namenjena poljoprivredinicima

04.07.2024.

Poljoprivrednicima 46 traktora

26.06.2024.

Poziv bankama za kreditiranje

21.06.2024.

Ukupno 4,5 miliona dinara za podsticajne mere u poljoprivredi

20.06.2024.

Raspisivanja konkursa za dodelu podsticajnih sredstava

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca