UTICAJ OSNOVNOG ĐUBRENJA I SORTE NA PRODUKTIVNOST PŠENICE

Na oglednoj parceli koja se nalazi u vlasništvu PSSS Smederevo, u selu Kolari postavljen je dvofaktorijalni ogled sa pšenicom u proizvodnoj 2022/23. godini. Tip zemljišta je smonica. Ovim istraživanjem obuhvaćena su dva tretmana (faktora): 1. Osnovno đubrenje, sa 3 podtretmana  (kontrola, NPK  10:26:26 i MAP 12:52) i 2. Sorta (NS-Grivna, Amicus i Anapurna).

Predusev pšenici je bila soja čiji su žetveni ostaci usitnjeni i zaorani.  Obavljeno je pravilno uzimanje uzoraka metodom cik- cak, a od opreme za uzorkovanje je korišćen ašov. Dubina uzorkovanja je bila 0-30 cm. Agrohemijskom analizom zemljišta utvrđen je sledeći sadržaj neophodnih makroelemenata na oglednoj parceli: azot (N) 0,18%, fosfor (P2O5) 7,5 mg/100g, kalijum (K2O) 8,64 mg/100g, humus 3,50 % i pH vrednost zemljišta 6,0. Pri jesenjoj, redukovanoj obradi zemljišta, a na osnovu rezultata agrohemijske analize zemljišta uneto je 350 kg/ha mineralnog đubriva NPK u formulaciji 10:26:26, deo parcele je bila kontrola bez mineralnog đubriva, a na treći deo parcele uneto je 150kg/ha  visokokoncentrovano fosforno đubrivo MAP 12:52. Predsetvena obrada je obavljena tanjiranjem na dubini od oko 15cm.

Setva je izvršena 01.11.2022. godine. Norma setve je prilagođena svakoj sorti. Nakon setve obavljeno je valjanje. Tokom vegetacionog perioda primenjene su sledeće mere nege useva: Prva prihrana je izvedena 08.03.2023. godine mineralnim đubrivom UREA u količini od 200 kg/ha. Druga prihrana je izvršena 21.04.2023. godine sa Energen Plus 1l/ha i tada je obavljen tretman zaštite od bolesti, korova i štetočina sledećim preparatima: Imperium 0,5l/ha + Lodin 0,5l/ha + Metmark 10g/ha + Grom 250 ml/ha. Obavljen je i drugi tretman zaštite od bolesti i štetočina sledećim preparatima: Caramba 1l/ha + Retengo 400 ml/ha + Afinex 250 g/ha.

Žetva je  izvedena 13.07.2023. godine i izmerena je hektolitarska masa semena (kg) i vlaga. Obavljeno  je uzorkovanje pšenice iz svakog polja za određivanje sledećih parametara:

visina biljaka (cm)

dužine klasa (cm),

hektolitarska masa (kg)

prinos kg/ha

Na osnovu dobijenih rezultata analize uticaja osnovnog đubrenja i sorte na produktivnost pšenice izvedeni su sledeći preliminarni zaključci:

 

Apsolutno najveće vrednosti hektolitarske mase (81,5 kg) kao važnog parametra kvaliteta i produktivnosti, visina biljke pšenice, dužina klasa kao i prinosa zrna ostvarene su na varijanti osnovnim đubrenjem sa NPK.

Osnovno đubrenje sa NPK je ispoljilo veći efekat u smislu produktivnosti i kvalieta zrna u odnosu na MAP.

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

14.07.2023.

Kakvi su rezultati žetve?

03.10.2022.

Kakvi su prinosi šećerne repe

10.12.2021.

ZIMSKI UKUS SVEŽEG VOĆA

26.10.2021.

Kako izabradi najbolju sadnicu

15.06.2020.

Šta treba znati pre podizanja zasada šljive

04.02.2019.

Kako orezati kajsiju za dobar rod

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca