Greške pri osemenjavanju krava

Sve učestaliji problem govedarske proizvodnje je i neplodnost krava, prouzrokovana raznim faktorima među kojima su najdominantne greške pri osemenjavanju koje povećavaju međutelidbeni interval i smanjuju plodnost krava, što direktno utiće na ekonomičnost govedarske proizvodnje. Najzastupljene greške pri osemenjavanju su: kasno ili prerano osemenjavanje, propuštanje ili pogrešno osemenjavanje, osemenjavanje nekvalitetnim slabo pokretnim semenom, osemenjavanje suviše mladih nerazvijenih i starih životinja.

Oplođivanje krava se može izvršiti u svako doba godine, ali samo u periodu kada je krava u polnom žaru(estrusu). Polni žar se javlja sa nastupom polne zrelosti, i ponavlja se u pravilnim razmacima od oko 21dan.  Polni žar se kod krava ispoljava određenim ponašanjem : Na početku estrusa krava obično postaje živahna, nemirna, riče, a ako je na paši ili ispustu zaskače druga grla (aktivna faza), zatim se umiri i dopušta da se zaskoči (pasivna faza). U toku polnog žara krave slabije jedu i smanjuju količinu mleka, kao i sadržaj ml. masti. Stidnica je izrazito crvena, otečena i iz nje se luči bistra staklasto providna sluz bez ikakvih primesa. U drugoj polovini sluz se zamućuje i to je znak da je nastupilo idealno vreme za oplodnju bilo osemenjavanjem ili prirodnim pripustom. Pojave tragova krvi u sluzi je znak prestanka gonjenja – traženja (crveni iscedak). U slučaju da se u sluzi primeti gnoj ili prljavo žuta boja, onda je došlo do oboljenja materice.

Pravovremeno otkrivanje estrusa je veoma bitno za razmnožavanje goveda, jer uspeh osemenjavanja odnosno procenat osemenjosti u mnogome zavisi od pravovremeno otkrivanje estrusa.

Zato je veoma bitno da sam odgajivač obrati pažnju na ponašanje krava kako bi se blagovremeno osemenila. Kontrolu grla treba vršiti svakodnevno ujutro i predveče, posmatrajući da li ima sluzni iscedak i da li je stidnica crvena i nabrekla. Za utvrđivanje polnog žara danas na savremenijim farmama se koriste i specijalni detektori. Teže otkrivanje polnog žara je kod debljih krava i onih sa većom proizvodnjom mleka, kod kojih je ispoljeno – tiho gonjenje.

Najpovoljni momenat za osemenjavanje je druga polovina polnog žara.Osemenjavanje treba izvršiti 10 -24h (12-18) posle prvih znakova. Zbog togase najčešće praktikuje inseminacija grla posle podne kod kojih je estrus bio očigledan ujutru ili pre podne ako je polni žar uočen prethodnog popodneva.Deponovanje semena pri osemenjavanju treba da se izvrši u cerviks, ispred njegovog otvora prema materici. Samo ubrizgavanje semena ne sme biti naglo da nе bi   došlo do   oštećenja    spermatozoida. Krave bez zdravstvenih problema i s malim gubitkom telesne mase u periodu po teljenju treba da se osemenjavaju već sa 40-50 dana nakon porođaja. Međutim, bolesti i veliki gubitak težine grla u ranoj fazi laktacije (dnevni gubitak telesne mase veći od 1,5 kg u prvih 60-80 dana po teljenju) vode lošijem kvalitetu folikula i zbog toga veoma niskom stepenu oplodnje pri ranijem osemenjavanju takvih krava. Njih treba uzeti u postupak osemenjavanja znatno kasnije, nekad  I do 100 dana po teljenju, dok potpuno ne ozdrave i s boljim konzumiranjem hrane ne proizvedu dobre folikule.

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca