Agrotehnika jarog ječma

Ječam jari obavezno treba gajiti u plodoredu jer gajenje u monokulturi donosi niske prinose i vrlo lako oboleva. Za ječam su dobre pretkulture zrnaste mahunarke, uljana repica, suncokret, raniji hibridi kukuruza, detelinsko-travne smese i druge kulture

Nakon ranih pretkultura obično se obavljaju dva oranja, pliće nakon žetve pretkulture i dublje, osnovno, 2-3 nedelje pre setve (do 25 cm) uz zaoravanje mineralnih đubriva predviđenih za osnovnu đubrenje. Dopunskom pripremom zemljišta (tanjirača, drljača, setvospremač, rotodrljača) treba stvoriti usitnjeni površinski setveni sloj mrvičaste strukture do dubine setve.

Đubrenje ječma može se obaviti đubrivima organskog porekla kao što su stajska đubriva, razni komposti, osoka i drugim đubrivima organskog porekla Za prinos od 5 t/ha potrebno je osigurati 110-120 kg azota, 70-80 kg fosfora i 100-120 kg kalijuma.

Pri izboru sorte ječma moramo znati njegovu namenu, koja može biti za ishranu stoke, industrijsku preradu i dr. Na primer, ako ječam proizvodimo za proizvodnju piva, tada ćemo odabrati neki od dvoredih ječmova koji mogu biti jari i ozimi (dvoredi zato što su mu ujednačenija zrna). Za ishranu stoke odabraćemo četvororedni ili šestoredni. Za setvu obavezno treba koristiti deklarisano seme, po mogućnosti što krupnije frakcije.

Seje se sejalicom u redove na razmak 8–10 cm. Gustina sklopa iznosi 300-500 klijavih semena/m2, a seje se na dubinu 3-5 cm.

Ječam jari dvoredi se uglavnom koristi kao stočna hrana jer poseduje visoku hranidbenu vrednost. Za jari ječam osnovna obrada zemljišta (oranje) obavlja se 2 – 3 nedelje pre setve. Seje se krajem januara i u februaru.

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

16.07.2024.

Zaštita od kukuruznog plamenca

08.07.2024.

ŽETVA ULJANE REPICE

26.06.2024.

Kako dobro osušiti seno

04.04.2024.

Čime tretirati ječam

05.12.2023.

U kakvom su stanju usevi ozimih strnih žita u Pirotskom kraju

09.11.2023.

Vrlo značajna štetočina

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca