Izdvojeno 7,3 miliona dinara za razvoj ženskog preduzetništva

Potpredsednik Pokrajinske vlade Branko Ćurčić i pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević na konferenciji za medije upoznali su javnost sa detaljima novog javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme, računarske opreme, softvera i usluga u 2024. godini.

Cilj ovog konkursa, koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, u vrednosti od 7,3 miliona dinara, jeste inoviranje i digitalizovanje procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine u 2024. godini.

Rok za dostavljanje prijava je 19. februar.

Kabinet potpredsednika Pokrajinske vlade i Savet za koordinaciju i praćenje aktivnosti u oblasti ekonomskog razvoja na teritoriji AP Vojvodine, u saradnji sa nadležnim sekretarijatom, u kontinuitetu pruža podršku ženskom preduzetništvu, odnosno preduzetnicama koje vode poslovanje, te onima u privrednim društvima koje su vlasnice sa najmanje 50 odsto udela i u kojima su žene odgovorna lica i zakonske zastupnice upisane u Agenciji za privredne registre.

Potpredsednik Ćurčić je istakao da je cilj ove podrške da se ženama preduzetnicama pomogne od početka poslovanja, putem programskih mera, edukacija i konsultacija. On je naveo da je u prethodne četiri godine organizovano niz konferencija radi promocije ženskog preduzetništva, na kojima su preduzetnice usavršavale svoja znanja putem primera u praksi.

„U prethodnoj godini smo sproveli dva javna konkursa za dodelu bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu. U okviru prvog konkursa bilo je ukupno 159 prijava. Sredstva su opredeljena za 54 prijave za kapitalne subvencije, odnosno kupovinu mašina i opreme, i za 19 prijava za tekuće subvencije namenjene uslugama. Ukupna sredstva za kapitalne subvencije iznosila su šest miliona dinara, dok je za tekuće subvencije izdvojeno dva i po miliona. Reč je o konkursu Pokrajinskog sekreterijata za privredu i turizam“, rekao je Ćurčić.

Potpredsednik Pokrajinske vlade je podsetio na to da je u drugoj polovini 2023. godine sproveden još jedan konkurs namenjen ženskom preduzetništvu u iznosu od 13,3 miliona dinara, uz napomenu da korisnice sredstava po konkursu objavljenom početkom godine nisu imale pravo da učestvuju. Sredstva za kapitalne subvencije tom prilikom dobila je 51 preduzetnica, a njih 11 za tekuće subvencije. Ćurčić je ukazao na to da su sredstva po oba prošlogodišnja konkursa utrošena u potpunosti.

Pokrajinski sekretar dr Nenad Ivanišević istakao je da se novac po novom konkursu za 2024. godinu odobrava po principu refundacije, u visini do 90 odsto od fakturne vrednosti bez PDV-a, bez zavisnih troškova nabavke, usluga instalacije, obuke za korišćenje i slično.

On je podsetio na to da je Pokrajinska vlada u prethodne tri godine usmerila ženama koje upravljaju preduzećima, putem svih konkursa Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, preko 180 miliona dinara.

„Na svim konkursima koje je sprovodio Sekretarijat, u saradnji sa Kabinetom potpredsednika Pokrajinske vlade, žene preduzetnice i teže zapošljive kategorije, u skladu sa Nacionalnom strategijom zapošljavanja, uvek imaju prednost kod dobijanja sredstava. Preduzetnice će po dobijanju novca koji su već utrošile moći da ga upotrebe za neku novu mašinu, novi softver ili uslugu“, rekao je Ivanišević.

On je kazao da se refundiraju sredstva koja su isključivo putem računa otvorenog u ovlašćenoj banci preduzetnika ili preduzetnice uplaćena firmi koja isporučuje mašine, usluge i softver. Kako je Ivanišević naveo, nikakva refundacija gotovinskih računa ili ostale potrošnje koja nije ostvarena preko poslovnih banaka nije moguća.

„Iznos odobrenih sredstava može biti najmanje 80.000 dinara, dok se najviši određuje shodno predmetu nabavke, tačnije za mašine ili opremu do najviše 400.000 dinara, za računarsku opremu i za nabavku softvera do 200.000 dinara, a za usluge do 150.000 dinara. Prijava se može podneti za refundaciju troškova za nabavku maksimalno pet mašina, odnosno opreme od najviše dva različita dobavljača ili prodavca, dok je po jedan dobavljač dozvoljen za nabavku najviše tri elementa računarske opreme, jednog softvera, odnosno softverske licence do 10 kopija ili pak jedne usluge digitalizacije“, naveo je Ivanišević.

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

08.02.2024.

Široka paleta kreditnih proizvoda

04.01.2024.

Od Novе godinе uvodi se nova mеra, evo i gde

18.10.2023.

Za ribnjake 20 miliona dinara

09.10.2023.

Vojvodina se predstavila na dva međunarodna sajma Fruit Attraction i EXPO REAL

14.08.2023.

Fruškogorska vinska šetnja

13.08.2023.

Novi konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke novih pčelinjih društava

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca