Pokrajina izdvaja 115 miliona dinara za ove namene

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,  raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu u AP Vojvodini u 2024. godini.

Cilj Konkursa je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti stočarske proizvodnje. Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje: opremanja govedarskih farmi, opremanja svinjarskih farmi, opremanja ovčarskih farmi, opremanja kozarskih farmi, opremanja živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, nabavke opreme za hlađenje i skladištenje mleka, nabavke opreme za izđubravanje, nabavka opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu, nabavka pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo (košnice i kontejneri).

Za realizaciju mere predviđeno je ukupno 115.000.000,00 dinara.

Za Aktivnost 1 – sufinansiranje investicija u opremanje stočarskih farmi maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 150.000,00 dinara.

Kod Aktivnosti 2 – sufinansiranje investicija u nabavku novih pčelinjih društava i nabavku opreme za pčelarstvo (košnice i kontejneri), maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 350.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 50.000,00 dinara.

 

Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava, i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom Pravilniku utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

Konkurs je otvoren do 05.04.2024. godine.

Sve dodatne informacije za Aktivnost 1 mogu se dobiti putem telefona: 021/488-1852 od 13,00-15,00 časova ili na e- mejl [email protected]

Sve dodatne informacije za Aktivnost 2 mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4186 od 13,00-15,00 časova ili na e- mejl [email protected]

Tekst konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, izjavu dobavljača, izjavu 1 i 2, zahtev za isplatu i izveštaj o namenskom utrošku sredstava i Upustvo o načinu podnošenja elektronske prijave i elektronskom opštenju između organa, mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.

 

 

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

12.04.2024.

Veliko interesovanje mladih poljoprivrednika za ovaj konkurs

08.04.2024.

Otvoren 13. NLB Organic konkurs: Tri miliona dinara za najbolje projekte iz organske poljoprivrede

14.03.2024.

POKRAJINA OBJAVILA KONKURS ZA UNAPREĐENJE STOČARSTVA

12.03.2024.

Za održavanje tradicionalnih manifestacija 25 miliona

04.03.2024.

Najbolji poljoprivrednik Srbije biraće se i ove godine

04.01.2024.

Od Novе godinе uvodi se nova mеra, evo i gde

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca