Nege papaka kod goveda

Jedan od najvažnijih postupaka nege papaka goveda svakako je  primena pravilne dezinfekcije. Ovaj postupak se izvodi prilično jednostavno i lako, a prednost je i ta što se može organizovati relativno jevtino bez većeg ulaganja. Dezinfekcija je vrlo značajan i neophodan postupak jer se njegovom primenom sprečavaju  nepoželjne infekcije koje potom uslovljavaju bolesti kao što je međuprsno zapaljenje odnosno dermatitis.

Mere dezinfekcije papaka se  kontrolisano najbolje sprovode ispred objekta za držanje krava i goveda , odnosno pri ulasku u muzilište na većim farmama. U oba slučaja formira – izgradi se mali betonski bazen – kada, dužine od 3-5 m, širine oko 75 cm ,sa optimalnom  dubinom  od 15 cm. Ukoliko se neraspolaže sa ovakvom instaliranom dezo-barijerom, može se prmeniti improvizovana metoda upotrebom debele plastične folije sa  nekoliko gredica(4-8) različitih dužina. Ako su u pitanju manja gazdinstva sa nekoliko krava u zapatu  dovoljno je za dezinfekciju  koristititi vinogradarske prskalice , tako da se postupak izvodi prskanjem ili pranjem papaka.

Sredstvo koje se najčešće  koristi za dezinfekciju  u praksi je 3-5 % rastvor formalina (3-5 litara formalina  na 95-97 litara vode).Osim toga, upotrebljava se i 6% rastvor  bakarnog sulfata  koji povoljno deluje na očvršćivanje  rožine papaka, čime se srečava pojava pucanja ovog zaštitnog sloja. Rastvor formalina je jevtiniji za upotrebu, pa je zastupljeniji u praksi, ali je preporuka da se naizmenično koriste i jedan i drugi dezinficijens jer se tako njihovo delovanje nadopunjuje i čitav proces čine delotvornijim. Pripremljeni rastvor se nalije  u bazen  na nivo od 10 cm i zatim se koristi narednih 2-3 dana, posle čega efiksnost počinje da opada. Pošto je prljanje ovako spremljenog rastvora brža i česta , potrebno je shodno situaciji vršiti zamenu  tečnosti za tretiranje. Potrebno je znati da se dejstvo ovih rastvora smanjuje na temperaturi ispod 15 ᵒS.

Pravilno postupanje prilikom primene dezinfekcije  je prolazak krava kroz dezo-bazen nekoliko puta dnevno( prosečno 3 prolaska) i to u periodu od 3 do 5 dana u kontinuitetu. Minimalno sprovođenje dezinfekcije je 2 puta godišnje, a preporuka je da se obavlja češće. Pri sprovođenju ovog postupka treba da postoji opreznost i ne  dozvoliti da krave piju rastvor iz bazena. Ukoliko se pojavi iritacija kože oko papaka,započeti tretman dezinfekcije treba odmah prekinuti, da bi se sprečile neke teže posledice.

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

15.07.2024.

Za ovu bolest vakcina je jedini spas

24.06.2024.

Uticaj visokih temperatura na uzgoj mlečnih goveda

14.06.2024.

Afrička kuga širi se u selima kod Valjeva i Mionice

10.06.2024.

Surutka u ishrani svinja

27.05.2024.

Zbrinjavanje teladi nakon telenja

27.05.2024.

Šampioni Sajma u stočarstvu

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca