Agro vesti

Ilustracija: krompir na pijaci, foto: S,K,

Kada se vadi krompir

Obično je septembar period kada se  pristupa vađenju krompira, izuzev nekih ranih sorti i semenskog krompira. Takođe, razlike postoje i kod dužine vegetacionog perioda sorte,i

Opširnije »
Ilustracija: farma krava, foto: Domaćinska kuća

Šta ako se pojavi krv u mleku

Neposredno posle telenja, često se kod krava i junica javlja krvavo mleko koje nastaje zbog propustljivosti krvnih kapilara u vimenu (haemorrhagia per diasepin). Kod ovakvih

Opširnije »
Ilustracija: pčelinjak Đurđić, foto: Domaćinska kuća

Prihrana u septembru

Ne zaboravimo da se prihranjivanje u septembru – za dopunu zimske zalihe hrane – sme obaviti isključivo onda ako je zbog oskudice hrane doveden u

Opširnije »