Ratarstvo

Ratarstvo je grana zemljoradnje koja se bavi uzgojem i proizvodnjom biljaka na oranicama. Najrazvijenije je u umerenim širinama i u agrarnim oblastima.

Ilustracija: lucerka, foto: www.pexels.com

Ovako kosite lucerku i nema greške

Pored pravilnog odabira sorte, izbora parcele, pravovremenih i odgovarajućih primenjenih agrotehničkih mera, pravilno košenje lucerke ima veoma značajan uticaj na prinos i kvalitet krme, kao

Opširnije »

Kako do dobrog prinosa suncokreta

Suncokret je poznat kao uljana industrijska biljka,jer u semenu sadrži od 25-53 % ulja. Suncokretovoulje je kvalitetno,u njegovom sastavu preovlađuju nezasićene masne kiseline.U ulju se

Opširnije »
Ilustracija: Žuti zvezdan, foto: pixabay

Važna krmna biljka

Žuti zvezdan je krmna biljka i može se uzgajati kao čist usev,  ili što se češće radi u smeši sa drugim biljkama. Koristiti se za

Opširnije »