Ratarstvo

Ratarstvo je grana zemljoradnje koja se bavi uzgojem i proizvodnjom biljaka na oranicama. Najrazvijenije je u umerenim širinama i u agrarnim oblastima.

Ilustracija: lucerka, foto: www.pexels.com

Setva lucerke krajem leta

Za uspešnu proizvodnju lucerke zemljište treba da bude duboko, rastresito, plodno i sa povoljnim vodno-vazdušnim sistemom. Na ovakvom zemljištu lucerka razvija dubok i razgranat korenov

Opširnije »
Ilustracija: suncokret, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Koliko je dobra suncokretova sačma

Najveće uštede u proizvodnji stočne hrane se dobijaju korišćenjem visokoproteinskih suncokretovih sačmi. Kod tovnih pilića se sa visokoproteinskom suncokretovom sačmom zamenjuje 20-25% proteinskih hraniva na bazi

Opširnije »