Ratarstvo

Ratarstvo

21/03/2019.

Šta je potrebno za sadnju krompira

Za sadnju krompira treba upotrebiti zdrav i kvalitetan semenski sadni materijal. Pre sadnje treba obavezno ukloniti sve krtole koje su napadnute od biljnih bolesti i štetočina, ili su...


Ratarstvo

21/03/2019.

Šta je potrebno za nicanje kukuruza

Za nesmetano klijanje i nicanje kukuruza potrebna je vlaga u zemljištu, ali i odgovarajuća temperatura setvenog sloja.Najniža ili minimalna temperatura površinskog sloja za klijanje i nicanje je 10...Ratarstvo

18/03/2019.

Kako izabrati hibrid kukuruza

Prilikom izbora hibrida kukuruza za setvu 2019. godine treba voditi računa o sledećim osobinama: -dužini vegetacije, -prinosu, -kvalitetu zrna, -čvrstini stabljike, -tolerantnosti na sušu, -tolerantnosti na biljne bolesti...


Ratarstvo

15/03/2019.

Šta uraditi pre setve kukuruza

Na teritoriji nišavskog okruga očekuje se da setva kukuruza bude obavljena na 30-40% više površina nego što je planirano. Glavni razlog je neispunjenje plana jesenje setve ozimih strnih...


Ratarstvo

07/03/2019.

Prolećna predsetvena priprema

Najzastupljeniji tip osnovne obrade zemljišta kod nas je konvencionalna obrada raonim plugom, gde je pokrivenost zemljišta biljnim ostacima strnina ili ekvivalent drugih gajenih biljnih vrsta u periodu kritičnom...


Ratarstvo

25/02/2019.

Čime se štiti soja od korova

Soja je veoma osetljiva na prisustvo korova, jer je usev niskog rasta. Hemijsko suzbijanje korova je stoga veoma važna i obavezna agrotehnička mera. Korovske biljke troše vodu i...Ratarstvo

26/12/2018.

Uticaj košenja lucerke na prezimljavanje

Najveći uticaj na prinos i kvalitet krme lucerke i njenu dugovečnost ima: izbor odgovarajuće sorte, primena odgovarajućih agrotehničkih mera i pravilno košenje. Dobar odnos između visine prinosa i...