Ratarstvo

Ratarstvo je grana zemljoradnje koja se bavi uzgojem i proizvodnjom biljaka na oranicama. Najrazvijenije je u umerenim širinama i u agrarnim oblastima.

Ilustracija: Krompir na pijaci, foto: S.K.

Kako skladištiti krompir

Tokom vađenja i transporta krompira dolazi do povređivanja krtola. Po dalasku u skladište pristupa se sušenju krtola i zarašćivanju rana. Da bi se izbeglo „

Opširnije »
Ilustracija: soja, foto: Domaćinska kuća

Aktuelni radovu u polju

Završena je žetva, vremenske prilike su takve da je dobro ostaviti njive da korov što više izraste kako bi se totalnim herbicidima uništio ne samo

Opširnije »
Ilustracija: sudanska trava. foto: pixabay

Veoma dobra krmna biljka

Sudanska trava je vredna krmna biljka,  odlikuje se visokim prinosom krme koja je dobrog kvaliteta. Poseban značaj ima u ishrani svih preživara, konja i svinja,

Opširnije »
Ilustracija: suncokret, foto: Svetlana Kovačevič, Domaćinska kuća

Vaši na suncokretu

Lisne vaši se na suncokretu sreću svake godine, a pojedinih godina i masovno, posebno na većim parcelama, naseljavajući najviše krajeve tih parcela. Na suncokretu ih

Opširnije »
Ilustracija: bela detelina, foto: pixabay

Dobra krmna a i medonosna biljka

Višegodišnja zeljasta biljaka iz familije Fabaceae. Dugotrajna u pašnjačkim smešama , a pri kosidbi traje 4-5 godina.Podnosi kisela i slana zemljišta , više  nadmorske visine,

Opširnije »