Ratarstvo

Ratarstvo je grana zemljoradnje koja se bavi uzgojem i proizvodnjom biljaka na oranicama. Najrazvijenije je u umerenim širinama i u agrarnim oblastima.

Ilustracija: sudanska trava. foto: https://upload.wikimedia.org

Kako gajiti sudansku travu

Sudanska trava je jednogodišnja biljka, vrlo slična morfološki sa krmnim sirkom. Ima veoma moćan korenov sistem i dobro podnosi sušne periode. U osnovi stabla razvija

Opširnije »
Ilustracija pšenice, fotografija preuzeta sa sajta pixabay.com / Foto: Petra

Zašto je mala zarada

Cene pšenice i kukuruza, tvrde upućeni, bile su niske do skoro poslednjeg dana prošle godine. Jeftino su se, kasnije, prodavale i jabuke. – Prošla godina

Opširnije »